mobilitetsallians

Möjligheter att sprida trafik används inte

Möjligheterna i trafiken att sprida passagerarflöden används inte, säger Mobility Alliance -partnerskapet. Enligt föreningen var trafikstockningstrycket över nivån för samma period 2019 förra veckan och coronakrisens positiva effekter på rörligheten försvinner. Resenärer faller också tillbaka i gamla mönster. "Alla varningar

Offentlig transportkapacitet når sitt tak

Kollektivtrafikens transportkapacitet i städerna når sitt tak. Till exempel är den nuvarande och planerade kapacitetsutbyggnaden av kollektivtrafiken i Amsterdam, Rotterdam och Haag inte tillräcklig för att tillgodose den förväntade tillväxten i antalet resenärer. Antalet resenärer här ökar för närvarande med cirka 5