Mobilitetscenter

Start av mobilitetscenter 1 januari 2022 kanske inte är genomförbart

Den flamländska minister för mobilitet och offentliga arbeten Lydia Peeters gav idag en text och förklaring i det flamländska parlamentet om placeringen av det flamländska mobilitetscentret. Fredagen den 2 april fattade den flamländska regeringen det motiverade beslutet om tilldelning, varefter en väntetid började som medför begränsningar för kommunikationen. Den 20 april 2021 meddelade statsrådet att det finns en kandidat för drift av mobilitetscentret