paketleverantörer

Paketutlämnare granskade av ILT

I december genomförde Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) 183 kontroller hos paketleveranser i hela Nederländerna. Under kampanjen kontrollerade ILT:s inspektörer främst innehav och närvaro av tillståndet för professionella godstransporter. Nästan 1 av 5 kontrollerade paketleveranser bröt mot detta. Handlingen var inriktad på