passagerarflöden

DB inför beläggning i tåg

Bakom beläggningsvyerna finns ett omfattande kapacitetshanteringssystem. Det gör att kunderna kan hitta en plats snabbare och järnvägstransporterna blir effektivare. Digitalisering för att luta sig tillbaka: Deutsche Bahn (DB) introducerar visningar av realtidsbeläggning på de första linjerna inom regionaltrafiken. Information om användningen av vagnarna bestäms och