plattform

NS halverar antalet biljettdiskar

I år kommer NS att minska antalet fasta biljettservicediskar på stationerna från 36 till 17. På vissa stationer finns istället servicemedarbetare i hallen och på perrongen, eller så får resenärer på 251 stationer fjärrsupport via en serviceterminal eller sin egen telefon. . Transportören