samarbete

Maarten Stienen ny COO KLM

KLM kommer att utse Maarten Stienen till Chief Operating Officer (COO) från och med den 1 september 2022. Stienen har haft olika befattningar på KLM sedan 1998 och var senast senior vice president för Hub Operations. Maarten Stienen började som Management Trainee på KLM. Han hade olika operativa befattningar i Nederländerna i elva år.

BOVAG och ANWB ännu inte i kupolen

BOVAG och ANWB ansluter sig ännu inte till paraplyet av körskoleorganisationer under bildande. BOVAG, ANWB och fem andra organisationer har arbetat med detta paraply i ett år nu. ANWB och BOVAG håller dock inte med om paraplyorganisationens föreslagna arbetssätt och beslutsprocess och saknar kvalitetskrav för