strejker

NS och fackföreningar uppnår kollektivavtalsresultat

Strejker är inställda. Spårtrafikföretaget NS och de fackliga organisationerna har kommit överens efter långa och svåra kollektivavtalsförhandlingar. De aviserade strejkerna för denna vecka har därför avbrutits. Statssekreterare Vivianne Heijnen (Infrastruktur och vattenförvaltning) är nöjd med att de fackliga organisationerna och NS har kommit överens om ett kollektivavtal. ”Enligt vår mening är det inte mycket