studenttransportkris

Stora problem med studenttransport Altena

Altena överväger en eventuell utplacering av volontärer. I Altena kommun är det allvarliga problem med elevskjutsarna. Extra efterfrågan från kommunen, personalbrist och hög frånvaro ställer till stora problem för transportören Juijn. Kollegiet räknar med att problemen kommer att fortsätta under de kommande månaderna och vill därför att föräldrarna gör det