tillgänglig

IenW vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande

Ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning (IenW) vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande. År 2022 investerar IenW 3,6 miljarder euro i underhåll, utbyte och renovering av vägar, vattenvägar, järnvägar, broar och huvudvattensystemet. Genom att göra det tar IenW ett viktigt steg i den enorma underhållsoperationen under de kommande åren. Samtidigt kommer