transport

Börja testa med automatiserade godståg

Ett tysk-holländskt samarbetsprojekt har påbörjat testning av driften av automatiska godståg på Betuweroute. Den järnvägen går från hamnen i Rotterdam till den tyska gränsen. Under perioden fram till slutet av 2025 kommer tester att utföras med fjärrövervakning och kontroll av godståg. Ett år långt