Arbetar hemifrån

tillsammans kan vi minska trafikstockningar

En studie från ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning visar att att arbeta hemifrån är här för att stanna i vårt land, många företag vill fortsätta arbeta hemifrån efter coronakrisen. Mer än 1100 XNUMX företag deltog i undersökningen. Forskningen visade också att företag vill göra sina anställdas resor som de fortsätter att göra mer hållbara. På grund av konsekvenserna av coronakrisen tvingades många företag att låta sina anställda arbeta hemifrån. 

Corona visade att det var möjligt att arbeta hemifrån. Massiva hemarbetsmöjligheter som kontorsstolar, bärbara datorer och skrivbord köptes för att anställda skulle göra arbetet hemifrån så trevligt som möjligt. Onlinemöten var mer regel än undantag, detta ökade från inte mindre än 52% till 94%. Tidigare forskning har visat att anställda som arbetar hemifrån är mer produktiva och bättre kan kombinera arbete och privatliv.

Att arbeta hemifrån innebär också mindre trafik och färre trafikstockningar på vägen. Detta sparar mycket restid under veckan och även mindre kväve- och koldioxidutsläpp. Undersökningen visade också att en tredjedel av företagen vill investera i laddstationer och elbilar hos företaget det kommande året som anställda kan använda under affärsresor. En fjärdedel av företagen vill använda leasingcykelsystemet det kommande året för att uppmuntra anställda att komma till företaget på cykel. Åtta procent mindre trafik under rusningstid, enligt departement redan hälften av trafikstockningarna på vägen.