Privacybeleid

Sekretesspolicy Pitane BV

Om vår integritetspolicy

pitane.blue är en del av Eindhoven Pitane BV. Vårt företag bryr sig djupt om din integritet. Vi behandlar därför endast data som vi behöver för (förbättrar) våra tjänster och vi hanterar den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål. Denna sekretesspolicy gäller användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Pitane BV. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 02/05/2019, med publiceringen av en ny version gäller alla tidigare versioners giltighetstid.

Denna sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används för och med vem och under vilka förhållanden dessa uppgifter kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du ger oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för sekretessfrågor. Du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy

Syftet med databehandling

När du besöker vår webbplats använder vi bara dina uppgifter för våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den order du ger. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss ​​och vi använder den här informationen för att kontakta dig vid en senare tidpunkt - annan än på din begäran - kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd för detta. 

Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom för att följa bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter hålls konfidentiella på grund av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig skyldighet. Uppgifter som automatiskt samlas in på vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Kakor och Google Analytics

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en enkel liten fil som skickas tillsammans med sidor från den här webbplatsen och lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Informationen som lagras däri kan skickas tillbaka till våra servrar vid ett senare besök.

En cookie placeras via vår webbplats från det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder den här tjänsten för att hålla reda på och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Google kan tillhandahålla denna information till tredje part om Google är lagligt skyldig att göra det, eller i den mån tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Vi har inget inflytande på detta. Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.
Informationen som Google samlar in anonymiseras så mycket som möjligt. Din IP-adress anges inte uttryckligen. Informationen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google uppger att det följer Privacy Shield-principerna och är anslutet till Privacy Shield-programmet från det amerikanska handelsdepartementet. Detta innebär att det finns en lämplig skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter.

Cookies från tredje part

I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies anges detta i detta sekretesspolicy

Gilla eller dela

Knappar ingår på vår webbplats för att marknadsföra ("gilla") webbsidor eller för att dela dem på sociala nätverk som Facebook eller Twitter. Dessa knappar fungerar med hjälp av kodbitar som kommer från dessa sociala nätverk själva. Cookies placeras genom denna kod. Vi har inget inflytande på det. Läs sekretesspolicyn för dessa sociala nätverk (som kan ändras regelbundet) för att läsa vad de gör med dina uppgifter som de behandlar via dessa cookies.

Informationen de samlar in anonymiseras så mycket som möjligt. Informationen överförs till och genom dessa sociala nätverk och lagras på servrar i USA. Dessa sociala nätverk följer Privacy Shield-principerna och är anslutna till Privacy Shield-programmet från US Department of Commerce. Detta innebär att det finns en lämplig skyddsnivå för behandling av personuppgifter.

GDPR och våra journalistiska rättigheter

GDPR tvingar medlemsstaterna att fastställa undantag eller undantag från GDPR för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål. Behandlingen av personuppgifter för journalistiska ändamål omfattar endast följande kapitel och artiklar i GDPR inte tillämpligt:

 • Artikel 7 tredje stycket (återkallande av samtycke)
 • Artikel 10 (behandling av personuppgifter om straffrättsliga övertygelser / fakta)
 • Kapitel III (registrerades rättigheter)
 • Artikel 30 (register över bearbetningsaktiviteter)
 • Artikel 33 till 43 (inklusive skyldighet att rapportera dataintrång, bedömning av dataskydd (PIA)
 • Kapitel V (överföringar till andra länder)
 • Kapitel VI (tillsynsmyndighet)
 • Kapitel VII (samarbete mellan handledare)

Dessa undantag gäller inte bara bearbetning för journalistiska ändamål utan också akademiska, konstnärliga eller litterära uttrycksformer. De rättigheter som individer har enligt GDPR är därför i stort sett inte tillämpliga. Om personuppgifter nämns i en journalistisk artikel, som för- och efternamn, har personen:

 • ingen rätt att glömmas bort: så du kan inte bli ombedd att radera namnet
 • ingen ångerrätt: vid tillstånd för publicering kan tillståndet inte dras tillbaka
 • ingen rätt till rättelse
 • ingen rätt till tillgång till behandling av personuppgifter av det berörda mediet
 • ingen rätt att invända mot behandlingen 
 • ingen rätt till dataportabilitet att ta emot de personuppgifter de har från mediet

Bestämmelserna om tillsynsmyndigheten utesluts också. Detta innebär att den nederländska dataskyddsmyndigheten inte har behörighet att övervaka, och den kan inte heller ålägga böter för brott.

Särskilda personuppgifter

Behandlingen av särskilda personuppgifter får endast behandlas om detta är nödvändigt för det journalistiska ändamålet. Ett nödvändighetstest gäller därför dessa uppgifter. Speciella data är uppgifter om en persons ras, religion, hälsa, politiska preferenser, sexliv, fackföreningsmedlemskap och kriminell historia. 

De övriga bestämmelserna i GDPR gäller för journalistik. Dessa inkluderar bestämmelserna om:

 • säkerhet (artikel 32)
 • processorer (artikel 28)
 • arkivering (lagringsbegränsning artikel 5 punkt 1 under e)
 • dataskydd som standardinställningar (artikel 25)

Deltagande i skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan Pitane BV hållas på grundval av en rättslig skyldighet att dela dina uppgifter i samband med statlig skatt eller straffrättsliga utredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen erbjuder oss.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Du kommer dock alltid att hitta den senaste versionen på den här sidan. Om den nya sekretesspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter om dig kommer vi att informera dig via e-post.

Kontakt

Pitane BV
Marinus van Meelweg 12
5657 OCH Eindhoven
Nederländerna
TEL: + 31852015170
E pers@pitane.blue