Pakettjänst

Budbee och Instabox går samman

De två svenska paketleveransbolagen, Instabox och Budbee, meddelar sin avsikt att gå samman under ett nytt holdingbolag; Instagram. Kombinationen, som lyder under Konkurrensverket, skapar ett nytt företag med större inflytande att investera i konsumentcentrerade och hållbara leveranstjänster för e-handel på sista milen. Instabox blev in

Ökning av paketleveransförseningar

Enligt UWV är arbetsmarknaden i Nederländerna för närvarande "mycket trång". Bristen på arbetskraft inom logistiksektorn är påtaglig. Kampen mellan transportörer om att hitta och behålla personal har börjat med permanenta kontrakt för paketleveranser och samtidigt konfronteras konsumenterna redan med förseningar. Under dagen

Tusentals extra paketleverare hos PostNL

Under de kommande åren kommer PostNL själv att anställa tusentals ytterligare paketleverare. Företaget ger därmed en impuls till tre avgörande delar av sitt arbetssätt: så många tillsvidareanställningar som möjligt, hållbara partnerskap och klimatvänliga leveranser. Målet är att på lång sikt ska minst hälften av alla paket i Nederländerna levereras av