Mjuk elbil hos den holländska polisen

Mjuk elbil hos den holländska polisen

Marknaden är ännu inte tillräckligt utvecklad för elektriska personbilar, så det blir dieslar. Polisen lanserar en upphandling av baspolisfordonet, både personbilen och...

Petition måste hålla Princes trädgård Andel tillgänglig

Petition måste hålla Princes trädgård Andel tillgänglig

Mer än två tredjedelar av eleverna använder dessa elevlinjer. Provinsen Norra Brabant arbetar med ett nytt anbud för kollektivtrafiken mellan 2025 och 2035. I det aktuella programförslaget...

Att genomföra elevskjuts kan bli en offentlig uppgift

Att genomföra elevskjuts kan bli en offentlig uppgift

Politiken i Haag pekar ut kommunernas ansvar. Dagens utskottsdebatt diskuterade i detalj de aktuella problemen i kommunernas genomförande av studentskjutsar...

TOMP ingen skyldighet för bildelningsleverantörer

TOMP ingen skyldighet för bildelningsleverantörer

Standardisering och reglering är nödvändiga inslag i ett väl fungerande öppet ekosystem. Under det senaste mötet i MaaS Lab uttryckte Pitane Mobility från Eindhoven en önskan att...

Viktiga ubåtar som ersätter milstolpe

Viktiga ubåtar som ersätter milstolpe

Defense håller sig till 4 stycken i offertförfrågan. Försvaret har nått en viktig milstolpe i ubåtsersättningsprojektet. Offertförfrågan är klar. Denna ansökan kommer att vara...

Hermes dieselbussar för förorenande för miljözon

Hermes dieselbussar för förorenande för miljözon

Hermes investerar mycket i kvaliteten på kollektivtrafiken och ytterligare grönare i Eindhoven-regionen. Dussintals stads- och regionbussar från kollektivtrafikföretaget Hermes, ansvarigt för busstransporter...

Sårbarhet för transporter i anbud

Sårbarhet för transporter i anbud

Rotterdams barnombudsman Stans Goudsmit har fått nog. I en intervju med Stans Goudsmit om Domestic Governance, en högkvalitativ plattform för tjänstemän och administratörer på alla nivåer av...

Företag mer benägna att vinna offentliga kontrakt utanför EU

Företag mer benägna att vinna offentliga kontrakt utanför EU

Regeringen är glad över att det internationella upphandlingsinstrumentet nu träder i kraft. Företag från Nederländerna och andra EU-länder som vill genomföra offentliga upphandlingar utanför EU måste få bättre tillgång...

Viktigt steg taget angående ILS på Eindhovens flygplats

Viktigt steg taget angående ILS på Eindhovens flygplats

Försvaret inkluderar den högre ILS-kategorin i anbudet för större underhåll av banan. Eindhovens flygplats och dess användares behov av en högre...

Taxicenter De Meierij

Studenttransport Den Bosch i anbud

Minst fyrtio procent av fordonskilometern ska köras av utsläppsfria fordon. 's-Hertogenbosch kommun har annonserat ett uppdrag i syfte att anlita entreprenör(er)...

Studenttransport i Eindhoven och Waalre el

Studenttransport i Eindhoven och Waalre el

Det handlar om elever som inte går ordinarie utbildning. I många kommuner tillhandahåller Connexxion Taxitjänster elevskjuts till tusentals specialpedagogiska elever. Detta gör Connexxion Taxi...

Tillgång till den återstående delen av Antwerpens pre-metro

Tillgång till den återstående delen av Antwerpens pre-metro

Den flamländska regeringen gav sitt slutgiltiga godkännande. De sista tunnelschakten i Antwerpens pre-metro-nätverk, liksom de fyra ofullbordade pre-metro-stationerna, kommer att färdigställas under de kommande åren. Designen för stationerna...