ANP

Miljarder till kollektivtrafik i Randstad

Vaktmästerskapet skaffar 2,5 miljarder euro från tillväxtfonden för kollektivtrafikprojekt i Randstad. 1,5 miljarder euro kommer att spenderas på att förlänga Amsterdam North / South-linjen till Schiphol och Hoofdorp. Den återstående 1 miljard euro är för förbättring och utbyggnad av banan mellan Schiedam och Delft. I