Busstransport

Walter de Wit argumenterar för ett mer betydande bidrag till busstransporter

I Passenger Transport Magazine-upplagan ägnas uppmärksamhet åt Walter de Wit, som argumenterar för ett betydligt ”mer betydelsefullt bidrag” till den privata busstransportsektorn för en bråkdel av KLM-stödet. ”Ett stort drama”, är hur Walter de Wit från Jan de Wit i Haarlem beskriver den aktuella situationen i sektorn. “Vi står för 80%