NS

NS halverar antalet biljettdiskar

I år kommer NS att minska antalet fasta biljettservicediskar på stationerna från 36 till 17. På vissa stationer finns istället servicemedarbetare i hallen och på perrongen, eller så får resenärer på 251 stationer fjärrsupport via en serviceterminal eller sin egen telefon. . Transportören

Ny NS-tidtabell är en succé

NS arbetar kontinuerligt med innovation och förbättring. Den nya tidtabellen för de holländska järnvägarna har varit i kraft sedan i söndags. Fler tåg går i denna tidtabell och det finns snabbare förbindelser, vilket gör att många regioner i vårt land är ännu bättre kopplade till varandra. Så det finns två