Kritik från praktiken: Roelof Veenbaas om den misslyckade...

Kritik från praktiken: Roelof Veenbaas om den misslyckade...

Behovet av att se bortom nedskärningar och vikten av att lyssna på praktiska erfarenheter. Roelof Veenbaas, en auktoritet inom området rullstolsforskning och mobilitetsrådgivning, har...

Vårdtransportörer slår larm: studenttransporter i utkanten av...

Vårdtransportörer slår larm: studenttransporter i utkanten av...

Branschorganisationens ordförande efterlyser en kritisk utvärdering av tillströmningen av transporter och ser gärna att antalet ruttändringar minskas. I en brådskande...

Generation Z och ökande efterfrågan på sjukvårdstransporter, en spännande...

Generation Z och ökande efterfrågan på sjukvårdstransporter, en spännande...

En utforskning av samtida utmaningar: inflation, brist på arbetskraft och teknikens roll i framtiden för sjukvårdstransporter. Konkurser, inflation och den oförminskade efterfrågan på sjukvårdstransporter är en spännande iakttagelse. De…

Dramatisk förhandling av kollektivavtalet för sjukvårdstransporter och taxi

Dramatisk förhandling av kollektivavtalet för sjukvårdstransporter och taxi

KNV kan inte längre följa fackföreningarnas tänkande. Efter nio förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för sjukvårdstransporter och taxi drar fackförbunden FNV och CNV sticket ur förhandlingarna,...

Rotterdam är den enda staden där det är en sådan röra

Rotterdam är den enda staden där det är en sådan röra

Krismöte mellan Trevvel och kommunalrådet Maarten Struijvenberg. Marianne van den Anker, kommunalombudsman Rotterdam, accepterar inte längre Trevvel-direktören Arno van Haasterechts förklaring. "De fortsätter prata om...

Taxitecken på taket av bilen

Brist på personal alltför ofta en ursäkt för dålig kvalitet

Transportföretag tenderar att spela offret. Persontransportsektorn är i svåra svårigheter. Orsaken är den ökande spänningen på arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb ökar,...

Avtal om kvalitetsriktlinjer för patienttransporter undertecknat

Avtal om kvalitetsriktlinjer för patienttransporter undertecknat

Ett viktigt steg för att garantera kvaliteten på patienttransporter. Den 12 maj undertecknade NFK avtalet om riktlinjer för patienttransportkvalitet tillsammans med patient- och kundorganisationer, transportörer och sjukförsäkringsbolag.…

oma

Hälften av transportörerna lämnar in ansökan om förlängt kontinuitetsbidrag

Endast hälften av transportörerna har lämnat in en ansökan om det utökade kontinuitetsbidraget. 2020 fick Corona en ekonomisk påverkan på taxibolag som transporterar patienter till och från sjukhuset, till exempel...

Kijlstra Zorgvervoer vinner anbud för organtransport

Kijlstra Zorgvervoer vinner anbud för organtransport

Kijlstra Zorgtransport har fått uppdraget av Dutch Transplant Foundation (NTS) för vägtransport av organ och transplantationsteam i norra Nederländerna. Kijlstra fick betyget bäst i det europeiska anbudet...

Sjukförsäkringsbolagen fortsätter Transvision -samarbetet

Sjukförsäkringsbolagen fortsätter Transvision -samarbetet

Transvision och sjukförsäkringsbolagen asr och ONVZ kommer att fortsätta samarbetet. De senaste månaderna har dominerats av en långsiktig inköpsprocess för Sittande Patienttransport för asr och ONVZ.…

Nya sjukvårdstransportprotokoll taxisektorn

Nya sjukvårdstransportprotokoll taxisektorn

Avslappningar aviserades även för sjukvårdstransporter förra veckan. Från och med den 25 september 2021 kan kapaciteten på ett sjukvårdstransportfordon åter tas i anspråk. KNV Zorgtransport och Taxi...

Munklock i taxin förblir i kraft

Munklock i taxin förblir i kraft

Skyldigheten för ansiktsmasker är fortfarande i kraft för taxisektorn, på flygplatser och på flygplan, inom kollektivtrafik och andra kommersiella transporter. Kravet på ansiktsmask kommer inte längre att gälla på plattformar, stationer, hållplatser och...