Studenttransport

Walter de Wit argumenterar för ett mer betydande bidrag till busstransporter

I Passenger Transport Magazine-upplagan ägnas uppmärksamhet åt Walter de Wit, som argumenterar för ett betydligt ”mer betydelsefullt bidrag” till den privata busstransportsektorn för en bråkdel av KLM-stödet. ”Ett stort drama”, är hur Walter de Wit från Jan de Wit i Haarlem beskriver den aktuella situationen i sektorn. “Vi står för 80%

Eleven transporterar fyra kommuner till Munckhof Taxi

Från och med den 1 augusti kommer Munckhof Taxi BV att tillhandahålla studenttransporter för kommunerna Barneveld, Nijkerk, Renswoude och Scherpenzeel. Kontraktet löper i fem år, åtminstone till slutet av läsåret 2024-2025. Alternativet finns att förlänga kontraktet tre gånger efter detta. Munckhof kommer snart att ta hand om acceptans, planering och genomförande av resan