Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum

RTHA blijft binnen geluidsruimte

Rotterdam The Hague Airport is dit gebruiksjaar binnen de vergunde geluidsruimte gebleven. Rotterdam The Hague Airport is dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022) binnen de vergunde geluidsruimte gebleven. Dit is op 14 november jl. door de luchthaven gemeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. In eerdere