TX-Keur

KNV op zoek naar manager keurmerk TX-Keur

Het secretariaat van de stichting, ondergebracht bij ondernemerskoepel Koninklijk Nederlands Vervoer, en gevestigd in het bestuurlijke hart van Nederland, de Malietoren in Den Haag is op zoek naar een manager TX-Keur. De stichting  is het landelijke kwaliteitskeurmerk van de taxibranche. Wat is TX-Keur? Consumenten en opdrachtgevers van taxivervoer moeten de zekerheid hebben

Overname klachtenmeldpunt door TX-Keur

De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur, dat bericht het KNV vandaag aan haar leden. Naast de overname van het Klachtenmeldpunt lanceren KNV Zorgvervoer en Taxi en TX-Keur per 1 januari 2020 een nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi.  Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer