Wet personenvervoer 2000

Amsterdamse Taxi Aanpak schaft TTO-stelsel af

De gemeente Amsterdam is de afgelopen tijd bezig geweest met de verdere uitwerking van de ‘Agenda Taxi 2020-2025’ wat heeft geresulteerd in de ‘Amsterdamse Taxi Aanpak’. Hoewel veel zaken rond het voorgenomen beleidsplan nog niet zijn uitgekristalliseerd is volgens KNV wel duidelijk dat het gelijke speelveld opstap- en bestelmarkt juridisch