Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır
DVDP

KNV sektörde daha olumlu bir rol oynamalı ve öğrenci taşımacılığındaki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmalı mıdır?

Royal Dutch Transport'un (KNV) öğrenci taşımacılığına yönelik eleştirileri, bir yıl daha arz ve talep arasındaki dengesizliğin ardından artıyor. Toplantıya katılan Başkan Bertho Eckhardt Öğrenci Taşıma Günü 2024-2025 eğitim-öğretim yılında olayların önlenmesinin aciliyetini vurgulayarak ilgili taraflar arasında acil istişare çağrısında bulunuldu. KNV'nin 'yeni bir gerçeklik' olarak adlandırdığı kalıcı kapasite sıkıntısı sorun olmaya devam ediyor. 

Ticaret örgütü KNV'nin kendi üyeleri tarafından artan eleştirileri aynı zamanda sektör içinde artan hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliğin de bir işaretidir. Sektörün şu anda çok az sayıda somut çözüm sunması ve esas olarak sorunları tespit etmek ve uyarı vermekle sınırlı olması, KNV'nin yardımcı olabileceği bazı temel zorluklara ve dikkat edilmesi gereken alanlara işaret edebilir. 

KNV, sorunları ortaklaşa tartışmak ve çözmek için belediyeler, okullar, veliler ve sürücüler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarla proaktif bir şekilde diyaloga girebilir. Royal Dutch Transport'un sektördeki en büyük taşımacılık şirketlerinden fazlasıyla etkilenebileceği mevcut durum, öğrenci taşımacılığındaki sorunların etkili bir şekilde ele alınmasına engel teşkil edebilir. Küçük ulaştırma şirketleri, sürücüler, planlamacılar, ebeveynler ve okullar da dahil olmak üzere tüm paydaşların çıkarlarının dengeli bir şekilde temsil edilmesi çok önemlidir.

Danışma panoları

KNV, öğrenci taşımacılığıyla ilgili sektördeki çeşitli ihtiyaçları ve zorlukları ele alan politika ve stratejilerin formüle edilmesine yardımcı olabilecek, farklı paydaşları temsil eden bağımsız komiteler veya danışma kurulları kurmayı düşünebilir. Dernek, farklı boyut ve türdeki taşımacılık şirketlerinin üyelerinin yanı sıra sürücü ve planlamacı temsilcilerini de içeren daha çeşitli bir liderlik için çaba gösterebilir. Bu, daha geniş bir perspektif ve çıkar yelpazesini dikkate alan daha dengeli karar almayı sağlar.

Ticaret organizasyonunun daha proaktif ve çözüm odaklı bir yaklaşıma ihtiyacı olduğu açıktır. Bu, yalnızca sorunları tanımlamanın ötesine geçen ve aktif olarak stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya odaklanan bir liderlik gerektirir.

Sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu uygulamaları teşvik etmek yalnızca çevresel etkiyi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenci taşımacılığının itibarını da artırır. KNV, sektördeki KOBİ'lerin çıkarlarının ve zorluklarının yeterince ele alınmasını sağlamak için onlara özel programlar veya destek sağlayabilir. Sorunlar ve çözümler hakkında zamanında güncellemeler ve şeffaflık da dahil olmak üzere tüm paydaşlarla etkili iletişim, güven oluşturulmasına ve hayal kırıklığının azaltılmasına yardımcı olabilir.

(Metin fotoğrafın altında devam ediyor)

Ticaret birliğinin yalnızca acil sorunlara yanıt vermesi değil, aynı zamanda sektör için uzun vadeli bir vizyon üzerinde çalışması da önemlidir. Bu, gelecekteki zorlukları ve eğilimleri öngörmeyi de içerir.

Öğrenci taşımacılığına olan talebin artması ve taksi sektörünün yetersiz tepkisi sorunun temelinde yer alıyor. Bir ticaret birliği olan KNV Zorgtransport en Taxi, insanların giderek daha az kaynakla daha fazlasını yapmak zorunda kaldığı savunulamaz bir duruma karşı defalarca uyarıda bulundu. Ancak sektörün etkili çözümler bulamaması, sorunlarla boğuşan müşteriler veya belediyeler için baş belası olmaya devam ediyor.

Lees ook  Patlayıcı büyüme: Yeni taksi şirketlerinin sayısında Kuzey Hollanda lider durumda

reddetmek

Taksi şoförlerinin tespit ettiği kurumsal kültür, ücret sorunları ve deneyimsiz personel tarafından oluşturulan profesyonel olmayan planlama gibi sorunlar, öğrenci ulaşımının kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olan başlıca endişelerdir. Taşıyıcıların kendi oluşturdukları yazılımları ve taşıma programlarını kullanarak BT maliyetlerinden tasarruf etme eğilimi, görünüşe göre programların ve rotaların kalitesinde bir düşüşe yol açmıştır. BT maliyetlerinden tasarruf, hizmet kalitesinin pahasına olmamalıdır. Sağlam, kanıtlanmış rota planlama ve ulaşım yönetimi yazılım çözümlerine yapılan yatırımlar, operasyonel verimliliğin optimize edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Ayrıca ticaret birliğinin yaptığı bir anket, KNV üyelerinin dörtte birinde 1600'den fazla açık pozisyon bulunduğunu gösteriyor. Bu, giderek daha karmaşık hale gelen taşımacılık talebine ve profesyonel bir yaklaşım gerektiren daha fazla kişiselleştirme ihtiyacına işaret ediyor.

Sürücülerin ve planlamacıların deneyimlerini ve önerilerini paylaşabilecekleri etkin geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, sorunların tespit edilmesine ve pratik çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Taksi otobüslerinin kullanımının standart bir gereklilik olarak değil, genellikle son seçenek olarak görüldüğü öğrenci taşımacılığının öncelikli olarak belediyelerin sorumluluğunda olduğunun kabul edilmesi çok önemlidir. Bu, hem pratik hem de uygun maliyetli olabilecek alternatif ulaşım modlarının değerlendirilmesine olanak sağlar.

taksi 'olmazsa olmaz' değil

Bazı öğrenci grupları için toplu taşıma uygun bir seçenek olabilir. Bu, öğrenci ulaşımı üzerindeki baskıyı azaltabilir ve öğrencilere daha fazla bağımsızlık sunabilir. Belediyeler, denetimli veya denetimsiz olarak güzergah ve tarifeleri okul çocuklarının ihtiyaçlarına göre uyarlamak için toplu taşıma şirketleriyle işbirliği yapabilir. Güvenli ve pratik olduğu bölgelerde bisikletin bir ulaşım aracı olarak teşvik edilmesi öğrencilerin fiziksel sağlığına ve çevreye katkı sağlayabilir.

Ebeveynler tarafından veya topluluk girişimleri aracılığıyla düzenlenen araç paylaşımı gibi paylaşımlı ulaşım sistemleri, uygun maliyetli ve sosyal bir çözüm sağlayabilir. Bunun için iyi bir koordinasyon ve güvenilir iletişim kanalları gerekir. Bazı durumlarda ebeveynler veya gönüllüler, özellikle küçük topluluklarda veya belirli etkinlikler için öğrenciler için ulaşım organize edebilir. Bunun için iyi anlaşmalar ve muhtemelen belediyenin desteği gerekiyor.

Ebeveynleri ve öğrencileri mevcut ulaşım alternatifleri hakkında bilgilendirmek ve eğitmek, bilinçli seçimler yapılmasına ve öğrenci bağımsızlığının desteklenmesine yardımcı olabilir.

Özel eğitim kapsamındaki okul zamanlarının daha esnek hale getirilmesiyle yoğun saatlerde ulaşım üzerindeki baskı azaltılabilir. Bu, taşımacılığın daha verimli bir şekilde organize edilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Mahalle dernekleri veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi yerel kuruluşlarla işbirliği yapmak, toplumun özel ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ulaşım çözümlerinin yaratılmasına yardımcı olabilir.

Lees ook  Öğrenci taşımacılığı: yeni VNG düzenlemesi öğrencileri kendi ayakları üzerinde durmaya zorluyor
(Metin fotoğrafın altında devam ediyor)
Fotoğraf: © Pitane Blue - Hollanda Kraliyet Taşımacılığı Başkanı Bertho Eckhardt

KNV başkanı Bertho Eckhardt'ın açıklamaları, Hollanda'da öğrenci taşımacılığına ilişkin tartışmanın birçok önemli yönünü vurguluyor. Eckhardt'ın hedef grubun önemine vurgu yapması, 'gerçek, yapısal çözümler' yaratma çağrısı ve itici güçlerin çabalarının takdir edilmesi, konunun karmaşıklığını ve koordineli bir yaklaşım ihtiyacını vurgulamaktadır.

Geçici çözümler yerine köklü değişikliklere ihtiyaç var. Bu, mevcut sistemin tamamen elden geçirilmesi ve daha sürdürülebilir ve etkili yeni stratejiler geliştirilmesi anlamına gelebilir. Çözüm ararken öğrencilerin ihtiyaçları ve refahı her zaman dikkate alınmalıdır. Buna, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenli, güvenilir ve erişilebilir ulaşım da dahildir.

KNV Zorgtransport ve Taxi'nin belediyelere ulaşımı daha az karmaşık hale getirme çağrısı, basitleştirme ihtiyacına işaret ediyor. Bu da bürokrasiyi azaltarak, iletişim kanallarını geliştirerek ve teknolojiyi daha etkin planlama için kullanarak başarılabilir. Sürücülerin 'kendi' çocuklarına olan bağlılıkları tanınmalı ve desteklenmelidir.

Rotaları optimize etmek ve taşıma verimliliğini artırmak için ileri teknolojilerin uygulanması, operasyonel süreçlerde maliyetlerin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Ancak bu görev, okuldan ayrılanlar ve stajyerler gibi ucuz işgücüyle kendi BİT çözümlerini geliştirme eğiliminde olan büyük ulaştırma şirketlerinden kaydırılmalıdır. Bu, maliyet tasarrufu sağlayan bir strateji gibi görünse de, şirketlerin yüksek kaliteli hizmet yerine hacim kazanımlarına bağımlı hale gelmesiyle çoğu zaman taşımacılığın kalitesinden ödün veriyor.

Çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi, yüksek kaliteli hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli olan vasıflı personelin çekilmesi ve elde tutulması açısından çok önemlidir. Ancak sadece daha fazla mali kaynağın kullanılması sektörün zorluklarına uzun vadeli bir çözüm değildir. KNV, çeşitli ulaşım ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için paylaşımlı ulaşım gibi daha esnek ve tamamlayıcı ulaşım seçeneklerini araştırmaya ve tavsiyelerde bulunmaya odaklanmalıdır.

Planlamacılar ve sürücüler de dahil olmak üzere personelin eğitimine ve profesyonelleşmesine yatırım yapılarak hizmet kalitesi artırılabilir ve operasyonel sorunlar azaltılabilir. Ayrıca ticaret birliği, öğrenci taşımacılığı için daha elverişli bir ortam yaratmak amacıyla hem yerel hem de ulusal politikayı etkilemede aktif bir rol oynayabilir.

ABONELİĞİ
İlgili Makaleler:
BAŞLANGIÇ PAKETİ