Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır
Pitan Resmi

Brüksel'deki Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu sırasında Hollanda Çevre Bakanı Vivianne Heijnen, kimya endüstrisini daha sürdürülebilir hale getirecek bir Avrupa politika çerçevesi için güçlü bir çağrıda bulundu.

Bu konuşma, Avrupa kimya sektörü ve AB'de sürdürülebilir bir ekonomiyi teşvik etmeye yönelik daha geniş çabalar için önemli bir anı işaret ediyor. Heijnen, kimya endüstrisinde fosilden sürdürülebilir karbon kaynaklarına geçişi gerçekleştirmek için hızlı eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun sektörün uzun vadeli rekabet gücü ve gerçekten sürdürülebilir bir sektöre dönüşmesi için şart olduğunu belirtti. 

Heijnen, "Fransa, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda ile birlikte bu önemli konuyla ilgili ortak bir bildiri hazırladık" dedi. Etkinlik sırasında daha sonra bu beyan resmi olarak Komisyon Üyesi Hoekstra'nın temsil ettiği Avrupa Komisyonu'na sunulacak.

Kimya endüstrisi iklim değişikliğiyle mücadelede, hammadde tüketiminin azaltılmasında ve kirliliğin sınırlandırılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Heijnen, sanayinin yalnızca sorunun bir parçası olarak değil, aynı zamanda çözümün bir parçası olarak da oynayabileceği önemli role dikkat çekti. Heijnen, "Kimyasal sektör, hem AB'nin döngüsellik hem de iklim hedeflerine ulaşmada itici bir güç olabilir ve aynı zamanda dış taraflara bağımlılığımızı azaltabilir" dedi.

Ancak sektör büyük zorluklarla karşı karşıya. Yüksek enerji ve hammadde fiyatları Avrupa kimya sektörünün rekabet gücünü azalttı. Bu durum faaliyetlerin AB dışındaki ülkelere kaydırılmasına yol açtı ve bu da Avrupa ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurabilir. AB çevre ve güvenlik standartlarını karşılamayan kimyasalların ithal edilmesi, AB'nin çevresel hedefleri açısından ciddi bir engel teşkil edebilir.

(Metin fotoğrafın altında devam ediyor)
Vivianne Heijnen (CDA)

Heijnen'in konuşması, Avrupa'da modern, küresel olarak rekabetçi ve sürdürülebilir bir kimya endüstrisi sağlamak için Avrupa işbirliğinin ve politika oluşturmanın aciliyetini ve önemini vurguluyor.

Heijnen, bu zorluklarla yüzleşmek için bir Avrupa politika çerçevesinin oluşturulmasını savundu. Bu çerçeve, pazar yaratılmasına, sürdürülebilir karbonun mevcudiyetine ve kimya endüstrisinin rekabetçi konumunu güçlendirecek araçlara odaklanmalıdır. Heijnen, "Sürdürülebilir karbon ürünlerine yönelik hem talebi hem de arzı teşvik etmek için pazar yaratılması şarttır" dedi. Sürdürülebilir karbonun kimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılmasına yönelik sektöre netlik ve perspektif sağlayacak iddialı, ulaşılabilir hedefler belirlenmesini önerdi.

Pazar yaratmanın yanı sıra, şirketlerin bu geçişi yapmalarına yardımcı olmak için sürdürülebilir karbonun mevcudiyetine de dikkat edilmesi kritik önem taşıyor. Heijnen, daha geniş bir AB biyoekonomi politikasının parçası olarak ve Atık Direktifi doğrultusunda, AB'de sürdürülebilir karbon üretimini ve kullanımını optimize eden bir strateji çağrısında bulundu.

ABONELİĞİ
İlgili Makaleler:
Uygulama Mağazaları