İLT

PoR, PoA ve ILT arasındaki işbirliği güçlendirildi

Rotterdam ve Amsterdam liman şirketleri daha temiz bir deniz için daha fazla denetim yapacak. Bunu İnsan Çevresi ve Ulaştırma Müfettişliği (ILT) ile işbirliği içinde yaparlar. Yakın zamanda ILT, Rotterdam Limanı (PoR) ve Amsterdam Limanı (PoA) bunun için yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. Daha fazla denetim Önümüzdeki yıl, liman yetkililerinden ek denetçiler alınacaktır.

Taksi şoförlerinin çalışma ve dinlenme zamanlarını anlamalarını sağlamak

İyi niyetli sürücü, kuralları çiğnediği için değil, genellikle cehalet yoluyla kuralları çiğner. İnsan Çevre ve Ulaştırma Müfettişliği (ILT), taksi girişimcilerinin ve sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallara uyup uymadığını kontrol eder. Sonuçta, aşırı yorgun sürücüler yol güvenliği için risk oluşturur. Bu kuralların ihlali ayrıca aşağıdakilere yol açabilir: