Elektrikli ulaşım

Emisyonsuz yük taşımacılığı için ek yatırım gerekiyor

Yeterli bir sübvansiyon planı ve şarj altyapısına zamanında yapılan yatırımlar olmadan, 2030'da Hollanda şehirlerini besleyemeyecek kadar az elektrikli kamyon olacak. Bu, araştırma ajansı Panteia tarafından emisyonsuz yük taşımacılığına geçişe ilişkin bir rapordan açıkça görülmektedir. İklim anlaşmasında, 2030 yılına kadar otuz ila kırk şehrin emisyonsuz olarak sağlanacağı kararlaştırıldı.

PicNic dağıtım merkezi Utrecht Ocak'ta açılıyor

Piknik muhtemelen Ocak ayında Utrecht'teki otomatik dağıtım merkezini açacak. Bu konumda, bakkaliye büyük ölçüde otomatik olarak sıralanır, paketlenir ve dağıtılır. Hala bekleme listelerinin bulunduğu çevrimiçi süpermarket, her hafta 150.000 haneye Utrecht'ten yiyecek sağlamak istiyor. Diğer dağıtım merkezlerinden farkı, çalışanın yanından arabası ile geçmemesidir.