Netelenbos

Twintig jaar na liberalisering werkt taximarkt nog niet

De onrust op de taximarkt is opnieuw aangewakkerd door de komst van taxi-app Uber en een toestroom van zzp’ers. Pogingen om de kwaliteit te bevorderen via een reputatie- mechanisme lijken nog geen vruchten af te werpen.De gevestigde chauffeurs vinden de lichtere vergunningseisen voor Uber onaanvaardbaar. De auteurs van het evaluerende stuk