Mobiliteit, luchtvaart, taxi en openbaar vervoer

Elektrisch vervoer

Herfst is reizen

Taxi- en doelgroepenvervoer

Uitkijken met prijzen van taxibedrijven

Als taxiklant ben je vandaag een onderhandelaar in een vrije markt. Het blijft uitkijken met prijzen van taxibedrijven. De inspecteur deed onderzoek naar het tot...

Alleen taxi’s zonder uitlaatgassen binnen de ring

Amsterdam op weg naar een uitstootvrije taxistad in 2025! In 2025 rijden alle taxi’s binnen de Amsterdamse ring op elektriciteit, waterstof of zonne-energie. Die ambitie...

Rijk evalueert doelmatigheid taxiwet- en regelgeving

Ook zal het Rijk inzetten op de doorontwikkeling van de Boordcomputer Taxi (BCT). Het is wellicht het laatste jaar zijn dat we het koffertje in...

Leerlingenvervoer te vroeg, te laat of niet verschenen!

Het leerlingenvervoer in Rotterdam is kwetsbaar. Steeds meer mensen krijgen last van het falende leerlingenvervoer. Natuurlijk allereerst de kinderen en de ouders, maar ook de...

Taxisector hard geraakt door terugloop in vraag

Dankzij doorzettingsvermogen heeft de branche de crisis weten te doorstaan. Staatssecretaris Heijnen informeerde, in reactie op vragen van de Kamer in het commissiedebat Openbaar Vervoer...

SPOOOOR

MOBILITEIT IS VRIJHEID

Transport en koeriers

AppStores
Velo-city komt naar Gent
Pitane Blue nieuwsbrief

Vlaanderen vandaag

Reizen en verkeer

Sector nieuws

Wagens en techniek