Taxi

Kritische blik op aanbestedingspraktijken leerlingenvervoer bij gemeenten

De huidige aanbestedingspraktijken in het leerlingenvervoer vertonen duidelijke gebreken en roepen kritische vragen op over de effectiviteit en efficiëntie van het systeem.  De afgelopen jaren is er groeiende onvrede en onrust rondom aanbestedingen in het leerlingenvervoer. Ouders, scholen en vervoerders klagen over de complexiteit van het systeem, gebrek aan transparantie en