Dossier KNV / GTL

KNV / GTL ACTUEEL

GTL waarschuwt voor sociaal en economisch bloedbad in de taxisector

GTL waarschuwt voor sociaal en economisch bloedbad in de taxisector

De oproep van GTL is een wake-up call voor alle betrokken partijen. De Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL), de belangenorganisatie die de taxibranche vertegenwoordigt, luidt de noodklok over een groeiend tekort aan taxichauffeurs. Volgens GTL…

Zorgvervoersector bedreigd door chauffeurstekort veroorzaakt door CBR

Zorgvervoersector bedreigd door chauffeurstekort veroorzaakt door CBR

Het is een complexe situatie met veel verschillende factoren die bijdragen aan het probleem van het tekort aan chauffeurs in de taxibranche. Zorgvervoerbedrijven worden in toenemende mate getroffen door capaciteitsproblemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), wat leidt tot aanzienlijke problemen…

Koninklijk Nederlands Vervoer verwelkomt nieuwe bestuursleden

Koninklijk Nederlands Vervoer verwelkomt nieuwe bestuursleden

Drie nieuwe benoemingen tijdens algemene ledenvergadering van KNV in De Bilt. Diana Begeman is bereid om deel uit te maken van het bestuur en vervangt daarmee Wim Leewis die af trad als bestuurslid wegens de sluiting van zijn bedrijf. Zij is…

Jeffrey van Gils moet MaaS doorontwikkelen voor branchevereniging KNV

Jeffrey van Gils moet MaaS doorontwikkelen voor branchevereniging KNV

“Dat verklaar en beloof ik.” Deze week is Jeffrey van Gils (28) gestart bij KNV waar hij  zich zal bezighouden met werkzaamheden voor de landelijke belangenvereniging voor de openbaar vervoersbedrijven, OV-NL, en zal namens KNV het voortouw nemen bij het doorontwikkelen…

GTL-Taxi op ramkoers na vernietigd taxibesluit en juridisch vacuum

GTL-Taxi op ramkoers na vernietigd taxibesluit en juridisch vacuum

De sector wil nu de druk op de Vlaamse regering verhogen. Afgelopen week werd GTL samen met de andere sociale partners ontvangen op het kabinet van minister Lydia Peeters. De conclusie na die vergadering was, volgens GTL, dat er absoluut geen…

VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen te gast tijdens bijeenkomst KNV

VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen te gast tijdens bijeenkomst KNV

Na een korte dip eind 2022 kan de economie in 2023 weer langzaam op gang komen. Naar jaarlijkse gewoonte ontmoetten aangesloten leden uit de sectoren Zorgvervoer en Taxi, Busvervoer Nederland, Openbaar Vervoer en het MaaS-Lab elkaar in De Nieuwe of Littéraire…

Busvervoer Nederland, de kwaliteitseisen zijn ingebed in het DNA van de vereniging

Busvervoer Nederland, de kwaliteitseisen zijn ingebed in het DNA van de vereniging

De kwaliteitseisen van Busvervoer Nederland moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke bedrijven. Busvervoer Nederland vindt kwaliteit zo vanzelfsprekend dat voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen sinds 1 januari van dit jaar een voorwaarde voor het lidmaatschap van de branchevereniging is. De betreffende kwaliteitseisen heeft…

Vertrek Sonila Metushi bij KNV groot verlies voor MaaS-Lab

Vertrek Sonila Metushi bij KNV groot verlies voor MaaS-Lab

“Business as usual” is geen optie voor de reizigers en het milieu. Daarom riep Sonila Metushi alle relevante stakeholders op om versneld op MaaS in te zetten. Na bijna 5 mooie jaren, zoals Sonila Metushi zelf schrijft in haar afscheidsmail aan…

KNV en CNV ondertekenen CAO zorgvervoer- en taxi

KNV en CNV ondertekenen CAO zorgvervoer- en taxi

Werkgeversorganisatie KNV Zorgvervoer is erg blij met het definitief worden van de cao. KNV Zorgvervoer en Taxi en CNV Vakmensen hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het zorg- en taxivervoer. De nieuwe cao is op 1 januari ingegaan…

KNV: “houding FNV maatschappelijk onverantwoord”

KNV: “houding FNV maatschappelijk onverantwoord”

FNV legde het eindbod niet voor aan haar leden, maar kondigde acties en stakingen aan. Koninklijk Nederlands Vervoer vindt de houding van FNV maatschappelijk onverantwoord. Het nieuwe cao-akkoord is aan de leden van zowel KNV Zorgvervoer en Taxi als CNV Vakmensen…

CAO-eindbod voor zorg- en taxivervoer afgewezen

CAO-eindbod voor zorg- en taxivervoer afgewezen

FNV: Werkgevers weigeren goede CAO. Stakingen gaan door! Werkgevers gaven de vakbonden tot dinsdag 29 november 12.00 uur de tijd om te reageren. KNV ging er van uit dat de vakbonden het eindbod aan hun achterban zouden voorleggen. Toch heeft vakbond…

Nieuw cao-eindbod voor zorg- en taxivervoer

Nieuw cao-eindbod voor zorg- en taxivervoer

Vanwege de te grote technische uitdagingen stellen werkgevers ten slotte voor om de voorgenomen online registratie van diensten te laten vervallen. De werkgevers in het zorg- en taxivervoer, verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi, hebben een ultieme poging gedaan om tot…

Staking Taxi en Zorgvervoer zijn duivels dilemma

Staking Taxi en Zorgvervoer zijn duivels dilemma

Werkgevers geven aan met hun rug tegen de muur te staan en het onmogelijke niet kan gevraagd worden door de vakbonden.  Met een korte email aan de leden bevestigde Koninklijk Nederlands Vervoer dat er terug een dialoog is met de vakbonden.…

Definitieve publicatiedatum NEA-index uitgesteld

Definitieve publicatiedatum NEA-index uitgesteld

Stakers zijn niet verplicht te melden bij hun werkgever dat zij gaan staken.  De vaststelling en publicatie van de NEA Index is opnieuw met 2 weken uitgesteld tot 28 november 2022. In tegenstelling tot het laatste bericht dat de NEA-index op…

Staking na verlopen ultimatum Zorgvervoer en Taxi

Staking na verlopen ultimatum Zorgvervoer en Taxi

De werkgevers noemden de eisen van de vakbonden eerder onrealistisch en zei verbaasd te zijn over de actie “over de rug van de groep die men zegt te willen helpen” Medewerkers in het zorgvervoer gaan staken omdat werkgevers een ultimatum lieten…

Ultimatum vakbonden verbaasd werkgevers

Ultimatum vakbonden verbaasd werkgevers

KNV ziet ook dat het geen zin heeft om te proberen om op onderdelen alsnog een aangepast voorstel te doen. Recent deden werkgevers Zorgvervoer en Taxi (KNV) de vakbonden een eindbod, waarin onder meer een loonstijging van ruim 12% was opgenomen.…

Werkgevers Zorgvervoer en Taxi verbaast over vakbonden

Werkgevers Zorgvervoer en Taxi verbaast over vakbonden

NEA Index 2023 11,3% of hoger. Het verlopen van het ultimatum heeft tot gevolg dat wellicht de cao loonstijging niet in de tarieven kan worden doorberekend. Werkgevers Zorgvervoer en Taxi verbazen zich over aarzeling van vakbonden bij eindbod. De werkgevers in…

Dramatische onderhandeling cao Zorgvervoer en Taxi

Dramatische onderhandeling cao Zorgvervoer en Taxi

KNV kan het denken van de vakbonden niet meer volgen. Na negen onderhandelingsronden voor een nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi trekken vakbonden FNV en CNV de stekker uit de onderhandelingen, dit nadat de werkgevers met een eindbod waren gekomen. Volgens Meindert…

Spanning tussen vakbond en werkgevers Zorgvervoer en Taxi

Spanning tussen vakbond en werkgevers Zorgvervoer en Taxi

Zelfs met gierende personeelstekorten lijken werkgevers niet bereid met verbeteringen te komen. Afgelopen vrijdag ging een delegatie van de FNV, samen met de CNV, weer in gesprek met de werkgevers om te onderhandelen over de nieuwe CAO Zorgvervoer en Taxi. Dit…

Voor GTL krijgt De Lijn belangrijke rol in vervoer op maat

Voor GTL krijgt De Lijn belangrijke rol in vervoer op maat

Willen Minister Peeters en MOW het vervoer op maat opnieuw bij De Lijn halen? In de commissie personenmobiliteit van de MORA wordt momenteel gewerkt aan een advies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Vervoersautoriteit. In het kader…

KNV spreekt staatssecretaris Vivianne Heijnen

KNV spreekt staatssecretaris Vivianne Heijnen

KNV benadrukte dat collectief vervoer een uitzonderingspositie zou moeten hebben. Afgelopen maandag maakte Koninklijk Nederlands Vervoer kennis met staatssecretaris Heijnen van I&W. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt en KNV-directeur Carlo Cahn maakten van de gelegenheid gebruik om het zorg- en taxivervoer en het…

Taxisector moet zelf coronastrategie opstellen

Taxisector moet zelf coronastrategie opstellen

Door het treffen van preventieve maatregelen, kunnen we het virus hopelijk op tijd voldoende remmen. Wanneer het aan de Minister van Volksgezondheid Kuipers ligt moeten algemene coronamaatregelen zoals een lockdown worden voorkomen. Dat wil in ieder geval wel zeggen dat specifieke…

Geen doelgroepenvervoer op waterstof in Den Haag

Geen doelgroepenvervoer op waterstof in Den Haag

De eerder gemaakte investering in met waterstof aangedreven voertuigen van de firma Noot uit Ede werd buitenspel geplaatst. In haar laatste uitspraak vindt het gerechtshof dat de gemeente Den Haag in het aanbesteden van het doelgroepenvervoer terecht voertuigen op waterstof uitsluit…

Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

De nieuwe BCT variant is bedoeld voor de registratie van de arbeids- en rusttijden. Niet meer, niet minder. De afgelopen twee jaar is richting ministerie en ILT door KNV kenbaar gemaakt welke uitgangspunten en voorwaarden van belang zijn bij de totstandkoming…

Begrip, flexibiliteit en hulp uit Den Haag noodzakelijk

Begrip, flexibiliteit en hulp uit Den Haag noodzakelijk

Goed dat het kabinet dit serieus neemt, maar wat is men weer laat in Den Haag! Gastspreker Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, roemde vooral de veerkracht en het vermogen om door te gaan van de gehele sector. Tijdens de laatste jaarlijkse…

RIVM-advies voor zorgvervoer leidt tot problemen

RIVM-advies voor zorgvervoer leidt tot problemen

Nu Nederland weer opengaat dreigen ondernemers in het zorgvervoer te weinig capaciteit te hebben om aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. Op dit moment mag namelijk maar maximaal twee derde van een zorgvervoervoertuig gebruikt worden. De capaciteitsbeperkende maatregel is gebaseerd op een…

Teksten cao Zorgvervoer en Taxi gereed

Teksten cao Zorgvervoer en Taxi gereed

Eind vorig jaar kwamen de sociale partners in het zorg- en taxivervoer een nieuwe cao overeen. De afgelopen weken werd gewerkt aan het definitief maken van de nieuwe cao-teksten. Deze teksten zijn nu gereed en vastgesteld door de cao-partijen CNV Vakmensen,…

Loonsverhoging onzeker voor zorgvervoer en taxi

Loonsverhoging onzeker voor zorgvervoer en taxi

Mocht het onverhoopt zo zijn dat er op 1 januari nog steeds geen nieuwe cao tekst beschikbaar is dan gaan de afspraken uit het bereikte onderhandelingsresultaat ook nog niet in. Dat laat het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een email weten…

Problemen door personeelstekort in zorgvervoersector

Problemen door personeelstekort in zorgvervoersector

De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op de zorgvervoersector. Een van de gevolgen daarvan was dat personeel (soms noodgedwongen) de sector verliet, doordat voor langere tijd veel ritten wegvielen. Nu de vraag naar zorgvervoer weer is toegenomen, kampt de sector…

Bertho Eckhardt de komende jaren voorzitter KNV

Bertho Eckhardt de komende jaren voorzitter KNV

Bertho Eckhardt werd herbenoemd door de leden tot voorzitter van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer. Na twee termijnen draagt hij de mobiliteitsbranche nog altijd een warm hart toe. Om zijn benoeming voor een derde termijn gestalte te kunnen geven waren wel…

Sociaal Fonds Mobiliteit kijkt binnenkort digitaal mee

Sociaal Fonds Mobiliteit kijkt binnenkort digitaal mee

KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen hebben afspraken gemaakt over de cao Taxi- en zorgvervoer en cao SFT die per 1 januari 2021 gelden. Wanneer alles doorgaat als gepland kijkt het Sociaal Fonds Mobiliteit binnenkort actief mee over…

Meer laden