Pitane Image

De voorzitter van de branchevereniging roept op tot een kritische evaluatie van de instroom van het vervoer en zou graag zien dat het aantal route-mutaties wordt verminderd

In een dringende oproep aan alle Nederlandse colleges van Burgemeesters en Wethouders luidt de Koninklijke Nederlandse Vervoer (KNV) Zorgvervoer en Taxi de noodklok over de onhoudbare situatie in het leerlingenvervoer. Voorzitter Bertho Eckhardt beklemtoont de ontoelaatbare druk waaronder zorgvervoerders en hun personeel momenteel opereren. De verzuchting komt niet alleen vanuit de vervoerders; opdrachtgevers, ouders en kinderen zijn eveneens bezorgd over de problematische start van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024.

De verstrengelde problemen beginnen bij een nijpend tekort aan chauffeurs. Ondernemers kampen met dit tekort vanwege uiteenlopende redenen, variërend van de beperkingen van hun huidige contracten tot de dagelijkse praktijk die grilliger blijkt dan verwacht. Daarnaast bemoeilijkt de toegenomen complexiteit in de vervoersvraag de planning. Er is meer maatwerk nodig en ook het aantal solo-vervoerritten is toegenomen. Verder worden er regelmatig aanpassingen gedaan in het aantal te vervoeren leerlingen, soms zelfs nadat het schooljaar al is begonnen. Dit werpt zorgvuldig opgestelde planningen omver juist op het moment dat het werk van start gaat.

inzet

Taxichauffeurs manoeuvreren in een systeem dat soms niet optimaal is opgezet en verdienen erkenning en waardering voor hun inspanningen. De kritiek op het vervoer voor speciaal onderwijs en Valys, de dienst voor reizigers met een mobiliteitsbeperking, is inderdaad een veelbesproken onderwerp in Nederland. Vaak zijn er klachten over de punctualiteit en betrouwbaarheid van deze vormen van vervoer. Voor gezinnen en individuen die afhankelijk zijn van deze diensten, kan dit veel stress en ongemak veroorzaken.

De inzet van taxichauffeurs voor speciaal vervoer zoals leerlingenvervoer en Valys-diensten roept een aantal ethische en praktische vragen op. Het hangt van verschillende factoren af of het verantwoord is om taxichauffeurs dit soort werk te laten uitvoeren. Taxichauffeurs zijn professionals als het gaat om vervoer. Ze zijn bekend met de wegen, regelgeving en logistiek. Taxi’s zijn over het algemeen gemakkelijk beschikbaar en kunnen flexibel worden ingezet, dus in veel gevallen uitermate geschikt voor dit vervoer.

Lees ook  Voorzitter Bertho Eckhardt benadrukt belang van 'connected' mobiliteit

Toch zijn er aandachtspunten. De doelgroep van dit soort vervoer kan speciale behoeften hebben die buiten de expertise van een gewone taxichauffeur vallen, zoals medische of gedragsmatige uitdagingen. Als taxichauffeurs deze diensten aanbieden, moeten ze mogelijk extra training ondergaan om te kunnen omgaan met de specifieke behoeften van deze groepen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Kinderen moeten veilig en op tijd op school kunnen komen, en vervoerders moeten in staat zijn om hun diensten op een duurzame manier te leveren

Tegelijkertijd nemen de verwachtingen van ouders en leerlingen toe. Dit zorgt voor een spanningsveld aangezien de huidige contracten met de zorgvervoerders vaak niet zijn afgestemd op deze verwachtingen. Bertho Eckhardt stelt onomwonden dat de vervoerders niet de mogelijkheid hebben om wachtrijen te creëren of een dienstregeling te versoberen, iets wat in andere sectoren van de economie wel mogelijk is.

herziening

Eckhardt pleit dan ook voor een radicale herziening van het systeem. Hij roept op tot een kritische evaluatie van de instroom van het vervoer en zou graag zien dat het aantal route-mutaties wordt verminderd. Daarnaast moeten boetes voor vervoerders die al overbelast zijn vanwege personeelstekorten en ziekteverzuim stoppen. In plaats van elkaar in gebreke te stellen, zouden opdrachtgevers en ondernemers samen aan tafel moeten om praktische oplossingen te vinden. Eckhardt benadrukt dat als dit betekent dat er afgeweken moet worden van eerder gemaakte afspraken, men de moed moet hebben om deze stap te nemen.

(Tekst loopt door onder de foto)
CDTONLIN

De bottom line is duidelijk: als we niet snel en gezamenlijk actie ondernemen, is de kans groot dat de fragiele staat van het leerlingenvervoer onherstelbare schade aanricht, met verregaande gevolgen voor het onderwijs en de toekomstige generatie.

Naast de roep om meer flexibiliteit en samenwerking is er ook aandacht voor technologische oplossingen die het probleem kunnen verlichten. Het gebruik van geavanceerde routeplanningssoftware kan hier een significante bijdrage aan leveren. Het automatiseren van routeplanning niet alleen kan helpen om de efficiëntie te verhogen, maar ook om de complexiteit van het vervoer beter te beheren. Vooral in een situatie waar maatwerk en snelle aanpassingen steeds vaker vereist zijn, kan dergelijke software de belasting op zowel de vervoerders als hun personeel verminderen.

Lees ook  Wethouder van der Horst spreekt op KNV bijeenkomst over stedelijke mobiliteit

De implementatie van moderne routeplanningssoftware kan ook de communicatie tussen opdrachtgevers, vervoerders en ouders verbeteren. Met real-time tracking en updates kunnen ouders beter op de hoogte worden gehouden over de verwachte aankomsttijden, wat de algemene tevredenheid kan verhogen en de druk op de vervoerders kan verlagen. Het kan tevens bijdragen aan het verminderen van het aantal last-minute wijzigingen in het aantal leerlingen of hun bestemmingen, een factor die momenteel de planning vaak in de war stuurt.

Deze technologische aanpak zou hand in hand moeten gaan met de structurele en contractuele veranderingen waar KNV voor pleit. Want terwijl software veel kan oplossen, kan het geen vervanging zijn voor het fundamentele menselijke element: het begrip en de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Maar in een tijd waarin het leerlingenvervoer zo duidelijk op een kruispunt staat, kunnen alle beschikbare middelen en ideeën om het systeem te verbeteren niet snel genoeg worden ingezet.

Gerelateerde artikelen:
regie
Print Friendly, PDF & Email