Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het binnenlands vervoer en de doorvoer van goederen, oftewel het vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via het Nederlandse spoor zijn het afgelopen jaar gedaald.

In 2023 werden er 39,3 miljoen ton aan goederen over het Nederlandse spoor vervoerd, een daling van 11,5 procent ten opzichte van het recordjaar 2022. Deze terugval wordt vooral toegeschreven aan de afname in het vervoer van kolen en goederen in containers, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Containers vormen een groot deel van het totale goederenvervoer per trein, bijna 44 procent van het totale gewicht. In 2023 verminderde het vervoer van containergoederen met 11,5 procent tot 17,3 miljoen ton. Het aantal vervoerde containers nam eveneens met 11,5 procent af. De meeste containergoederen hebben hun oorsprong of bestemming in Duitsland en Italië. Binnen Nederland nam het gewicht van in containers vervoerde goederen met 27,9 procent af, van 2,2 miljoen ton in 2022 naar 1,6 miljoen ton in 2023.

Na containergoederen zijn kolen en metaalertsen de meest vervoerde goederen per spoor. Het vervoer van kolen daalde significant met 22,1 procent ten opzichte van 2022, terwijl het vervoer van metaalertsen met 4,6 procent afnam. Ook andere goederensoorten zoals chemische producten en metalen, waaronder staal, werden minder over het spoor vervoerd. Chemische producten zagen een daling van 3,7 procent en metalen 10 procent minder.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue

Het grootste deel van de over het spoor vervoerde goederen wordt in Nederland geladen en in het buitenland gelost. In 2023 daalde deze goederenstroom tot 24,0 miljoen ton, een afname van 12,0 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Met name de afvoer van kolen naar Duitsland nam af, met een daling van 22,3 procent.

Lees ook  Nederland zet in op groene technologie: import stijgt met 13 procent

De aanvoer van goederen naar Nederland, goed voor 10,1 miljoen ton, daalde in 2023 met 4,0 procent. Deze afname betrof vooral goederen in containers (-10,1 procent) en metaalertsen en andere delfstoffen (-38,3 procent). Daarentegen steeg de aanvoer van bulkgoederen binnen de landbouw, bosbouw en visserij, zoals graan en mais, met maar liefst 45,3 procent.

Het binnenlands vervoer en de doorvoer van goederen, oftewel het transport tussen twee buitenlandse locaties via het Nederlandse spoor, daalden in 2023 eveneens. Het binnenlands vervoer verminderde met 27,3 procent, terwijl de doorvoer van goederen met 15,8 procent afnam.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla