CBS

Hoogste aantal verkeersdoden sinds 2008

Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen zijn forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk. De Verkeersveiligheidscoalitie is diep geraakt door de enorme toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Vandaag maakte het CBS bekend dat er 737 verkeersdoden zijn gevallen in 2022, het hoogste aantal sinds 2008. Daarmee

Meeste ongevallen met verzuim in transport

Naast werknemers in transport- en logistieke beroepen (2,8 procent), was het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens een dag verzuim ook relatief hoog onder werknemers met een technisch (2,5 procent) of agrarisch beroep (2,2 procent). In 2021 had 2,8 procent van de werknemers in transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs