BLUE

Helaas is gebleken dat Panteia abusievelijk een onjuiste doorrekening van de nieuwe kostenaandelen heeft uitgevoerd met als resultaat dat de NEA-index 0,6% neerwaarts dient te worden bijgesteld naar 3,4%.

In de afgelopen week is duidelijk geworden dat de berekeningen achter de NEA-index voor 2024, een essentieel instrument voor het bepalen van kostenontwikkelingen in het taxivervoer, niet correct waren uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. In eerste instantie werd de index vastgesteld op 4,0%, maar na een herziening bleek een neerwaartse bijstelling van 0,6% noodzakelijk, waardoor de index uitkomt op 3,4%. 

Deze fout is betreurenswaardig en het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) betuigen excuses voor het veroorzaakte ongemak. Tegelijkertijd benadrukken zij het belang van een accurate NEA-index en verzekeren zij dat er maatregelen genomen zullen worden om herhaling van dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Panteia

De NEA-index wordt jaarlijks opgesteld door Panteia in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit. Deze index speelt een cruciale rol in de kostenbepaling van het taxivervoer voor het komende jaar. Het combineert een correctie van de kosten van het huidige jaar met een prognose van de te verwachten kostenontwikkelingen in het volgende jaar. Bij deze berekeningen maakt Panteia gebruik van betrouwbare en consistente indicatoren zoals de consumentenprijsindex van het CBS, ramingen van het Centraal Plan Bureau en de cao Zorgvervoer en Taxi.

(Tekst loopt door onder de foto)

Onderzoeksbureau Panteia past NEA-index aan na ontdekking van berekeningsfout, benadrukt belang van accurate kostenbepaling in taxivervoer.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de NEA-index geen correcties met terugwerkende kracht toepast, maar uitsluitend dient als basis voor het bepalen van het juiste kostenniveau voor het aankomende jaar. Het houdt rekening met zowel stijgingen als dalingen in de kosten. 

Lees ook  Meer aandacht voor hoe taxivoorschriften de mobiliteit kunnen beperken

De betrouwbaarheid van de index blijkt uit het feit dat over de afgelopen zes jaar het verschil tussen de afwijking en de raming vrijwel nihil is. Echter, binnen een jaar kunnen op bepaalde kostenposten, zoals brandstof, significante afwijkingen optreden. Afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen vervoerder en opdrachtgever kunnen deze afwijkingen financiële consequenties hebben. 

Sociaal Fonds Mobiliteit

In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid. Meestal wordt de NEA-index in de laatste week van oktober bekend gemaakt. De volledige details en uitleg van de NEA-index zijn beschikbaar in het online gepubliceerde rapport. 

Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN
Print Friendly, PDF & Email