Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Na een 25 jaar lange strijd om de erfenis van stichter Bernard Van Hool, blijft er van die hele erfenis niets meer over.

Het faillissement van Van Hool N.V., een gevestigde naam in de Belgische bus- en autocarindustrie, en haar overkoepelende holding Immoroc, heeft ook een schokgolf door de lokale economie gestuurd. De ondernemingsrechtbank verklaarde beide entiteiten failliet, waardoor de regio Lier geconfronteerd wordt met een aanzienlijke economische impact. Het faillissement zet niet alleen directe medewerkers op straat maar dreigt ook een domino-effect te veroorzaken onder talrijke toeleveranciers.

Wim Brillouet, een vertegenwoordiger van VOKA Mechelen, luidt de alarmbel over de verstrekkende gevolgen van deze ineenstorting. Volgens hem hebben al 41 toeleveranciers aangegeven dat het faillissement hun bedrijfsvoering en personeel hard zal treffen. Deze ontwikkeling bedreigt naar schatting 500 banen, bovenop de ontslagen die reeds bij Van Hool zijn aangekondigd. Dit cijfer verhoogt het aantal werkzoekenden in het arrondissement Mechelen aanzienlijk, waarbij een stijging van minstens 15 procent wordt verwacht. Het is een teruggang naar de sombere periode van 2017, toen de werkloosheidscijfers voor het laatst zo hoog opliepen.

ontwrichte zone

In reactie op deze crisis heeft VOKA opgeroepen tot de verlenging van de status van ‘ontwrichte zone’ tot 2030 voor de regio, evenals de introductie van een ‘ontwrichte zone Plus’ rond Lier. Dit zou bedrijven toestaan om voor een periode van vier jaar minder bedrijfsvoorheffing af te dragen, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Deze maatregelen zijn bedoeld om het financiële leed van getroffen ondernemingen te verzachten en de regio economisch te stabiliseren.

Lees ook  Voka – KvK Limburg: ondernemers blinken uit in innovatie en duurzaamheid
(Tekst loopt door onder de foto)
VDL Groep is een internationaal industrieel familiebedrijf.

Hoewel de curatoren terughoudend zijn met het geven van details over de ontvangen biedingen, is het algemeen bekend dat potentiële overnemers, waaronder VDL Groep en Schmitz Cargobull, interesse hebben getoond.

De financiële problemen van Van Hool lopen diep, met een schuldenlast van circa 400 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft verschuldigd is aan banken. De Vlaamse overheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zijn ook aanzienlijke bedragen verschuldigd, wat de complexiteit van de faillissementsafwikkeling vergroot. Er is enige hoop dat biedingen van potentiële overnemers, waaronder VDL en Schmitz Cargobull, een deel van de schulden kunnen dekken, maar de exacte uitkomsten blijven onzeker.

Dit debacle markeert het einde van een 25-jarige strijd om de erfenis van stichter Bernard Van Hool, waarbij nu duidelijk wordt dat er van die erfenis niets meer overblijft. Naast het banenverlies is het persoonlijke verlies voor de familie Van Hool ook aanzienlijk, aangezien velen van hen afhankelijk waren van het bedrijf en de uitgekeerde dividenden voor hun inkomen.

Toch is er een sprankje hoop voor de werknemers die hun baan verloren hebben. De VDAB zal trajecten organiseren om deze werknemers weer aan het werk te krijgen, terwijl de nieuwe eigenaren, naar verwachting VDL en Schmitz Cargobull, mogelijk honderden banen in de regio zullen behouden. 

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Voka – KvK Limburg: ondernemers blinken uit in innovatie en duurzaamheid
Agendapakket