Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Deze afname komt vooral doordat er minder goederen binnen de Nederlandse landsgrenzen werden vervoerd.

Nederlandse vrachtauto’s vervoerden vorig jaar 642 miljoen ton goederen, een daling van 7 procent ten opzichte van 2022 en daarmee het laagste gewicht sinds 2015, aldus nieuwe cijfers van het CBS. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een vermindering in het binnenlandse transport, waar het vervoerde gewicht met 8,3 procent daalde naar 526 miljoen ton.

Het internationaal vervoer door Nederlandse vrachtauto’s daalde minder scherp, met slechts 0,9 procent naar 116 miljoen ton. Dit is een verbetering ten opzichte van 2022, toen het internationale vervoer met 9,1 procent afnam. Deze cijfers suggereren een stabilisatie in het grensoverschrijdende transport, ondanks de bredere neerwaartse trend.

Bij nadere analyse blijkt dat de bouwsector zwaar getroffen is door deze daling. Het vervoerde gewicht van bouwmaterialen zoals zand, grind en andere benodigdheden voor de bouwnijverheid nam met 12,1 procent af, van 140 miljoen ton in 2022 naar 123 miljoen ton in 2023. Dit weerspiegelt een krimp in de bouwactiviteiten in Nederland, mogelijk als gevolg van stijgende kosten en een afnemende vraag.

Ook het vervoer van landbouwgoederen en overige voedingsproducten liet een daling zien, met een afname van 5,3 procent. Deze vermindering in transport kan wijzen op veranderende agrarische omstandigheden en consumptiepatronen.

Een interessant contrast is te zien in de handel met België en Duitsland. Het vervoerde gewicht van en naar België daalde met 5,9 procent, oftewel 2,3 miljoen ton, een daling die zichtbaar is zowel bij het vervoer naar als vanuit België. Aan de andere kant steeg het transport van en naar Duitsland met 1,6 procent. Opmerkelijk is dat het vervoer vanuit Duitsland sterker toenam dan het vervoer naar Duitsland, wat kan wijzen op een groeiende import vanuit onze oosterburen.

Lees ook  CBS: goederenvervoer per spoor fors gedaald in 2023
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Frederiksen Transport Eindhoven

De beroepsvervoerders in Nederland, die verantwoordelijk zijn voor bijna 81 procent van het totale vervoerde gewicht, vervoerden in 2023 ruim 519 miljoen ton goederen, een afname van 7,5 procent. Dit toont aan dat de professionele transportsector aanzienlijk geraakt wordt door de dalende transportvolumes. Daarnaast nam het eigen vervoer, waarbij bedrijven hun eigen goederen transporteren, met 5 procent af tot 123 miljoen ton.

Deze cijfers wijzen op een bredere economische trend waarbij diverse sectoren in Nederland minder goederen vervoeren, mogelijk als gevolg van economische onzekerheden, stijgende kosten en veranderende marktbehoeften. Het is van belang om te monitoren hoe deze trends zich ontwikkelen in 2024 en welke maatregelen mogelijk nodig zijn om de transportsector te ondersteunen en te versterken.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
InnoTrans