Mobiliteit

Openbaar vervoer

 • OV-fiets NS is weer in beeld bij reiziger

  Bijna iedereen kent de blauw gele OV-fiets wel, de vrijheid om verder te reizen met de fiets nadat je bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van de bus of trein. Om een OV-fiets te kunnen huren, heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Hierop zet je het gratis OV-fietsabonnement. Heb je een NS Flex abonnement, dan kan je direct gebruik maken van de OV-fiets. Je kunt in de NS-app checken hoeveel fietsen er bij je in de buurt of op het station beschikbaar zijn en gemakkelijk van deur tot deur reizen. Er zijn ook verschillende nieuwe functionaliteiten voor de OV-fiets aan de NS-app toegevoegd, hierdoor wordt het huren van een OV-fiets nog makkelijker. Het blijkt dat bijna veertig procent van de treinreizigers op de fiets naar het station komt.

  Er zijn op dit moment ongeveer 21.700 OV-fietsen in Nederland. Je huurt zo’n fiets op bijna 300 huurlocaties door heel Nederland, op veel stations, bij bus- of metrohaltes en bij P+R terreinen. Lang is er niet veel gebruik gemaakt van de OV-fiets, dit kwam door de coronacrisis. Sinds april is de OV-fiets weer terug in beeld bij reizigers en wordt er weer steeds meer gebruik gemaakt van dit vervoersmiddel. NS meldt dat in het eerste kwartaal van dit jaar er al negentig procent van de OV-fietsritten terug waren op het niveau van dezelfde periode in 2019. Vorige maand was het niveau van de OV-fietsritten zelfs bijna tien procent hoger dan diezelfde maand in 2019.

  “De piek in de maand april doet ons goed. We zien dat vooral in het weekend de OV-fietsen extra in trek zijn en dat reizigers de OV-fietsen dan met name voor sociale of recreatieve activiteiten gebruiken, denk aan een familiebezoek of een dagje uit. Alsmaar meer reizigers gebruiken de OV-fiets in hun reis van deur tot deur”.

  Marise Bezema verantwoordelijk voor OV-fiets bij NS.

  Lees ook: Nog meer fietstaxidienst TriVelo in Gent

  frame OV-fiets

Taxivervoer

 • Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

  De nieuwe BCT variant is bedoeld voor de registratie van de arbeids- en rusttijden. Niet meer, niet minder.

  De afgelopen twee jaar is richting ministerie en ILT door KNV kenbaar gemaakt welke uitgangspunten en voorwaarden van belang zijn bij de totstandkoming van een nieuwe BCT variant. In algemene zin is KNV overigens vóór een nieuwe BCT variant. Begin dit jaar is er een nieuwe projectleider bij ILT aangesteld die uitvoering moet geven aan de realisatie van de nieuwe BCT variant. De afgelopen jaren heeft ILT naar verschillende scenario’s gekeken.

  De aanleiding voor de opdracht was tweeledig. Ten eerste kost het de ILT nu veel handwerk om gegevens over arbeids- en rusttijden uit de BCT’s te halen en te verwerken. Om uiteenlopende redenen gaat het ook nogal eens mis met het uitlezen, uploaden en verwerken van de BCT-bestanden. Daarnaast wil de staatssecretaris af van de BCT-kaarten die nodig zijn om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen. Deze kaarten zijn voorzien van beveiligingscertificaten die beperkt geldig zijn. Het periodiek grootschalig omwisselen van die kaarten is erg kostbaar.


  realtime gegevens aanleveren bij de ILT, zonder dat een specifiek apparaat of app verplicht wordt gesteld

  Het is de bedoeling dat de afspraken, werkwijzen, regelingen en (ICT-)voorzieningen in 2024 helemaal gereed zijn. Er geldt dan nog een overgangsperiode waarvoor de sector van de staatssecretaris tot 2028 de tijd heeft gekregen om over te stappen van de huidige BCT naar geschikte alternatieven.

  open source

  Het projectteam heeft aangegeven een soort prototype te ontwikkelen voor de nieuwe BCT software, deze te testen en de instructies en technische gegevens (inclusief de broncode) daarvan openbaar te maken. ILT is ook bereid om een aantal vervoerders te betrekken bij het testen, onder de voorwaarden dat de informatievoorziening voor iedereen gelijk is, zodat vervoerders die meedoen aan het testen er geen voordeel van hebben.

  Een zekere standaardisatie voor een nieuwe BCT variant is nodig, maar niet alles moet tot in detail voorgeschreven worden. Een vervoerder moet zelf kunnen kiezen op welke wijze de arbeids- en rusttijden aangeleverd worden. Wel moeten de gegevens online en bijna realtime aangeleverd worden bij ILT. Betrouwbaarheid van de aan te leveren gegevens is belangrijk, maar moet niet zo kostenverhogend werken als nu het geval is en niet leiden tot extra administratieve lasten.

  handhaving

  De markt voor leveranciers die het mogelijk maken data aan te leveren bij ILT moet open zijn en mag zich dus niet beperken tot een maximaal aantal partijen. Het stellen van eisen aan leveranciers, hetgeen zij ontwikkelen en een zekere certificering daarvan is wel van belang. Sinds de invoering van de huidige BCT is er niet tot nauwelijks gecontroleerd op naleving van arbeids- en rusttijden. Naast deskhandhaving, zal er in de consumentenmarkt ook altijd handhaving op straat moeten zijn. Daarnaast moet ILT ook gegevens delen met andere handhavingspartijen en is een sluitende samenwerking met Sociaal Fonds Mobiliteit van belang, aangezien ook zij een rol hebben in het toezicht op naleving van arbeids- en rusttijden en gegevens van de huidige BCT gebruiken bij de Cao controles.

  Lees ook: Het einde van een tijdperk taxi boordcomputer