Mobiliteit

MOBILITEIT ACTUEEL

Gemeente Den Haag zet 350.000 euro in voor hubs die gebruik van deeltweewielers moeten stimuleren

Gemeente Den Haag zet 350.000 euro in voor hubs die gebruik van deeltweewielers moeten stimuleren

Om het gebruik van deeltweewielers te stimuleren en om parkeeroverlast aan te pakken, gaat de gemeente Den Haag ongeveer 100 zogeheten buurtmobiliteitshubs aanleggen. Met een budget van circa 350.000 euro beoogt het project het gebruik van deeltweewielers te stimuleren en parkeeroverlast…

Nieuwe regeling moet leiden tot een landelijk netwerk van waterstoftankstations

Nieuwe regeling moet leiden tot een landelijk netwerk van waterstoftankstations

De voorgestelde subsidieregeling wordt nu opengesteld voor publieke consultatie, waardoor burgers, ondernemers en belanghebbenden hun mening kunnen geven en potentiële kwesties kunnen aankaarten voordat de regeling definitief wordt vastgesteld. Het Nederlandse kabinet heeft 125 miljoen euro vrijgemaakt om de waterstofindustrie een…

Maatregelen noodzakelijk voor het leerlingenvervoer door verkorte schoolroosters

Maatregelen noodzakelijk voor het leerlingenvervoer door verkorte schoolroosters

De Nederlandse Antillen bieden niet alleen adembenemende stranden maar ook een verrassend scala aan openbaar vervoeropties die door aanhoudende hitte verstoord kunnen worden. Curaçao heeft te maken met extreme hittegolven die nu ook impact hebben op het onderwijssysteem en het vervoer…

PVV

PVV zet in op mobiliteit en uit kritiek op pestgedrag tegen automobilisten

De PVV maakt zich hard voor de Nederlandse reiziger, van lagere brandstofaccijnzen tot een betaalbaarder openbaar vervoer. De PVV zet zich af tegen wat zij zien als de marginalisering van de Nederlandse automobilist. De partij schuwt felle kritiek op het huidige…

Week van de mobiliteit brengt duurzame vervoersopties onder de aandacht

Week van de mobiliteit brengt duurzame vervoersopties onder de aandacht

Terwijl de Week van de Mobiliteit in het verleden wellicht als een losstaande campagne kon worden beschouwd, vormt het nu een integraal onderdeel van een grotere beweging voor duurzaamheid en klimaatactie. Om de dialoog rond duurzame mobiliteit op gang te brengen…

Forum voor Democratie zet in op bewegingsvrijheid met een nieuwe visie op mobiliteit

Forum voor Democratie zet in op bewegingsvrijheid met een nieuwe visie op mobiliteit

De partij claimt dat automobilisten al genoeg betalen via de accijns en wil het zogenaamde ‘kwartje van Kok’ teruggeven aan de burger. In een tijd waarin mobiliteit een brandend punt van gesprek is, gooit Forum voor Democratie hoge ogen met hun…

Luchtvaartsector verdient meer nuance, al blijft het vliegen tussen twee vuren

Luchtvaartsector verdient meer nuance, al blijft het vliegen tussen twee vuren

Deskundigen wijzen op de vergeten voordelen van reizen en pleiten voor een evenwichtiger debat over de toekomst van de luchtvaart. Er komt steeds meer aandacht voor de schaduwkanten van reizen en de luchtvaartsector. Maar zijn we daarmee vergeten welke onmiskenbare voordelen…

ChristenUnie biedt een integrale visie voor de toekomst van onze mobiliteit

ChristenUnie biedt een integrale visie voor de toekomst van onze mobiliteit

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie schetst een visie waarin duurzaamheid en sociale zorg hand in hand gaan. In een tijd waarin klimaatverandering en duurzaamheid dominerende thema’s zijn, presenteert de ChristenUnie een verkiezingsprogramma dat gericht is op een holistische verandering van onze…

BVNL wil meer wegen en gratis openbaar vervoer als blauwdruk

BVNL wil meer wegen en gratis openbaar vervoer als blauwdruk

De partij pleit voor meer aandacht voor internationale treinverbindingen en wil het monopolie op kaartverkoop door nationale vervoerders doorbreken. Wybren van Haga’s politieke partij, Belang van Nederland (BVNL), streeft naar een klassiek liberale agenda gecombineerd met cultureel conservatieve waarden. In het…

50PLUS: betaalbaar openbaar vervoer, maar waar blijft de overkoepelende visie?

50PLUS: betaalbaar openbaar vervoer, maar waar blijft de overkoepelende visie?

Een blik op het mobiliteitsbeleid van 50PLUS onthult hoge ambities maar roept vragen op over de diepgang van hun plannen. In de aanloop naar de verkiezingen werpt de vraag naar een coherent mobiliteitsbeleid een schaduw over de discussies. Terwijl de meeste…

NXT50five opent nieuwe snellaadlocatie bij winkelcentrum Middenwaard

NXT50five opent nieuwe snellaadlocatie bij winkelcentrum Middenwaard

De opkomst van elektrisch vervoer is niet meer te stoppen. De vraag naar nieuwe snellaadpunten stijgt dan ook snel. Het bedrijf NXT50five heeft een nieuwe snellaadlocatie onthuld bij het winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Deze strategische toevoeging is niet zomaar een snellader,…

De dappere utopie van de SP is een radicale ingrijpende herstructurering

De dappere utopie van de SP is een radicale ingrijpende herstructurering

Zowel Marijnissen als het partijprogramma beogen een politiek die geworteld is in de ervaringen en behoeften van alledaagse mensen, in plaats van een die beperkt is tot de gangen van de macht. Lilian Marijnissen belichaamt de radicale visie van de SP,…

Cooltra haalt 22 miljoen euro op voor internationale expansie in duurzame mobiliteit

Cooltra haalt 22 miljoen euro op voor internationale expansie in duurzame mobiliteit

Het bedrijf heeft al een voetafdruk in Duitsland, Italië en Frankrijk, maar het heeft grotere ambities. Cooltra, Europa’s pionier in tweewielige, duurzame mobiliteit, heeft een indrukwekkende financiering van 22 miljoen euro afgesloten. Met dit nieuwe kapitaal zal het bedrijf zijn vloot…

Partij voor de Dieren kiest heel eigen invalshoek in haar mobiliteit

Partij voor de Dieren kiest heel eigen invalshoek in haar mobiliteit

De focus ligt op de voetganger en de fietser. De partij pleit voor meer ruimte voor deze twee groepen verkeersdeelnemers, en minder voor autoverkeer Het is duidelijk dat de Partij voor de Dieren (PvdD) onder leiding van Esther Ouwehand een heel…

BBB heeft haar visie op mobiliteit voor de regio en daarbuiten

BBB heeft haar visie op mobiliteit voor de regio en daarbuiten

BBB wil straks geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. De Boer Burger Beweging (BBB), de politieke partij onder leiding van Caroline van der Plas, heeft een unieke aanpak voor de toekomst van Nederland. De partij streeft naar een ‘Noaberstaat’, een term die…

vervoer

Taxichauffeurs van speciaal vervoer verdienen onze lof

Ze manoeuvreren in een systeem dat soms niet optimaal is opgezet en verdienen erkenning en waardering voor hun inspanningen. De kritiek op het vervoer voor speciaal onderwijs en Valys, de dienst voor reizigers met een mobiliteitsbeperking, is inderdaad een veelbesproken onderwerp…

Operatie zone 30 is een complex en gelaagd initiatief in Gent

Operatie zone 30 is een complex en gelaagd initiatief in Gent

Een van de grote uitdagingen voor het welslagen van Operatie Zone 30 is de publieke perceptie. In de Belgische stad Gent is Filip Watteeuw, de schepen van Mobiliteit voor de Groene partij, vastberaden om de snelheid in de stad en haar…

Het mobiliteitsplan van Volt heeft een duurzame en inclusieve visie

Het mobiliteitsplan van Volt heeft een duurzame en inclusieve visie

Volt ziet een toekomst waarin we verschillende vervoersmiddelen combineren, van regionale en internationale treinverbindingen tot fietsen en deelauto’s. Het Nederlandse politieke landschap heeft er een nieuwe speler bij die hoge ambities heeft op het gebied van mobiliteit: Volt. Wij onderzochten Volt’s…

Oproep voor innovatieve laadinfrastructuur een kans voor duurzame mobiliteit

Oproep voor innovatieve laadinfrastructuur een kans voor duurzame mobiliteit

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro, en de uitgaven worden tot 40% vergoed. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in Vlaanderen heeft onlangs een belangrijke aankondiging gedaan: het lanceren van een oproep voor innovatieve pilootprojecten rond laadinfrastructuur. Deze oproep…

JA21 visie op de Nederlandse luchtvaart, infrastructuur en nationale belangen

JA21 visie op de Nederlandse luchtvaart, infrastructuur en nationale belangen

De partij wil meer aandacht voor de regio en pleit voor een aparte minister daarvoor. Ze willen meer investeren in het openbaar vervoer in landelijke gebieden en gaan voor het behoud van voorzieningen als zorg en onderwijs in de regio. JA21,…

Groenlinks-PvdA heeft een nieuwe visie op mobiliteit voor Nederland

Groenlinks-PvdA heeft een nieuwe visie op mobiliteit voor Nederland

Een interessant aspect van het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA is de focus op waterstof als een alternatieve, duurzame energiebron. Vandaag werd het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks en de PvdA gepresenteerd. Het programma belicht diverse onderwerpen, maar het deel dat specifiek gericht is…

Mobiliteitsplan van het CDA investeert in een bereikbaar en duurzaam Nederland

Mobiliteitsplan van het CDA investeert in een bereikbaar en duurzaam Nederland

Asociaal gedrag in het verkeer en tegen OV-personeel moet volgens het CDA harder worden bestraft. Het CDA heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Ralph Diederen, voorzitter van de programmacommissie, overhandigde het programma aan waarnemend partijvoorzitter Mark Buck en lijsttrekker Henri Bontenbal. Mobiliteit staat…

Uitdagingen op de weg naar duurzame mobiliteit op de werkvloer

Uitdagingen op de weg naar duurzame mobiliteit op de werkvloer

Slechts 16% van de werkgevers heeft CAO-afspraken over duurzame mobiliteit. Het recent gepubliceerde onderzoek van het Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMo) biedt een genuanceerd beeld van hoe Nederlandse werkgevers met meer dan 100 werknemers duurzaam reisgedrag onder hun medewerkers bevorderen. Dit diepgaande onderzoek…

Problemen met parkeren voor invaliden bij de Tong Tong Fair

Problemen met parkeren voor invaliden bij de Tong Tong Fair

De 63e Tong Tong Fair blijft een bruisend evenement dat een unieke kijk geeft op de Indische cultuur en erfgoed. De Tong Tong Fair, een van de grootste Euraziatische beurzen in de wereld, ging deze week van start met een officiële…

Visie van de VVD op mobiliteit bekend, tijd voor een diepgaande analyse

Visie van de VVD op mobiliteit bekend, tijd voor een diepgaande analyse

De partij wil ook investeren in het slim maken van mobiliteit en zelfrijdende taxi’s. De VVD heeft haar verkiezingsprogramma in concept voor de komende verkiezingen voorgesteld. Mobiliteit blijkt een belangrijk speerpunt te zijn. Hier volgt een analyse van de VVD’s visie…

Uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en nieuw verkeersbord

Uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en nieuw verkeersbord

TTO-taxi’s verplichten zichzelf aan allerlei gemeentelijke regels te voldoen om niet hun status te verliezen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). De wijziging beoogt gemeenten de mogelijkheid te…

Vervoersarmoede wellicht een kans voor de zelfrijdende auto’s

Vervoersarmoede wellicht een kans voor de zelfrijdende auto’s

In Nederland kunnen zelfrijdende auto’s wellicht een oplossing bieden voor ‘vervoersarmoede’ in plattelandsgebieden waar traditionele buslijnen worden geschrapt. Zelfrijdende auto’s trekken steeds meer de aandacht, zowel van consumenten als investeerders. Maar er zijn een paar nuances die over het hoofd gezien…

De gunning van de nieuwe basispolitievoertuigen een stap naar duurzaamheid

De gunning van de nieuwe basispolitievoertuigen een stap naar duurzaamheid

Ford Kuga en BMW X1 als winnaars uit de bus, met sterke prestaties in wegligging, stuur- en remgedrag, evenals algemeen comfort. De ontwikkelingen in de markt voor elektrische voertuigen nemen een hoge vlucht, en ook de politie ziet in dat het…

Een week van veiligheidskwesties, vingerwijzen en waarschuwingen

Een week van veiligheidskwesties, vingerwijzen en waarschuwingen

Als er niet snel iets verandert, voorspelt GTL ernstige gevolgen voor de taxisector. De treinstations, die eens als veilige poorten naar de wereld golden, worden steeds vaker geplaagd door allerlei vormen van overlast en criminaliteit. De politieke spelers spelen echter een…

Onveiligheid en verloedering op treinstations zijn verontrustend

Onveiligheid en verloedering op treinstations zijn verontrustend

Burgers vragen zich af wanneer ze weer zonder angst de trein kunnen nemen. De treinstations, die ooit symbool stonden voor de veilige poort naar de wereld, worden meer en meer een toevluchtsoord voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Of het…

De financiële voor- en nadelen van het inleveren van je leaseauto

De financiële voor- en nadelen van het inleveren van je leaseauto

Het besluit om je leaseauto in te leveren kan een aanzienlijke impact hebben op je financiële situatie. Terwijl veel werknemers de voordelen zien van het hebben van een leaseauto, zijn er ook situaties waarin het inleveren van de auto financiële voordelen…

Meer laden