Print Friendly, PDF & Email
DVDP

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, en Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, is nu 89% van het netwerk aangepast aan de principes van deze nieuwe visie.

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft onlangs een verandering doorgevoerd in haar netwerk, gemarkeerd door de lancering van de nieuwe mobiliteitsvisie genaamd Hoppin. Deze verandering, de grootste in de geschiedenis van De Lijn, werd op 6 januari ingezet met de start van fase 2 van het nieuwe netwerk. Tijd dus voor een eerste analyse en de zienswijze van De Lijn.

Met deze verandering is De Lijn overgegaan op een aanpak waarbij er jaarlijks 3 miljoen kilometer meer wordt afgelegd. Dit houdt in dat er op veel lijnen vaker wordt gereden, met een uitbreiding van de dienstregeling naar vroegere en latere uren. Dit alles gaat gepaard met aanpassingen aan tal van lijnen en de introductie van flexvervoer, wat neerkomt op maatwerk voor de reiziger.

“We hebben de start goed doorstaan. De voorspelde chaos is uitgebleven. Onze chauffeurs kennen hun nieuwe routes, uit een rondvraag bij onze ambassadeurs op het terrein merken we dat de meeste reizigers hun nieuwe route kennen. Natuurlijk zijn er kinderziektes. Zo zien we op een aantal plaatsen overbezette bussen, geven een aantal scholen ons aan dat de dienstregeling niet helemaal aansluit op het startuur van de school en de wachttijden bij de Hoppincentrale zijn nog te lang. "

Ondanks de ingrijpende veranderingen, geeft Ann Schoubs aan dat de start relatief soepel is verlopen. De verwachte chaos bleef uit, en de chauffeurs hebben zich goed aangepast aan hun nieuwe routes. Uit een rondvraag bij ambassadeurs op het terrein blijkt dat de meeste reizigers inmiddels bekend zijn met hun nieuwe route. Er zijn echter wel enkele ‘kinderziektes’ geconstateerd, zoals overbezette bussen en dienstregelingen die niet helemaal aansluiten op schooltijden, evenals langere wachttijden bij de Hoppincentrale.

Lees ook  Vergroening: De Lijn start met eerste VDL e-bussen vanuit Destelbergen
(Tekst loopt door onder de foto)

“Op 6 januari startte fase 2 van het nieuwe net in het kader van Hoppin. Daarmee is nu 89 % van het net van De Lijn aangepast aan de principes van de nieuwe visie: duurzamer, efficiënter, vraagvolgend en gecombineerd met andere aanbieders van duurzame mobiliteit. We rijden nu 3 miljoen km per jaar meer, we rijden op vele lijnen vaker, en vele lijnen rijden vroeger en later. Samen met aanpassingen aan tal van lijnen ging ook het flexvervoer, het vervoer op maat van start.”

Met het nieuwe net heeft De Lijn een verhoging van de frequentie op 18% van de spitsritten doorgevoerd en rijden 117 lijnen nu later op weekdagen. Daarnaast is er een nachtelijke dienstverlening op 30 lijnen geïntroduceerd. De eerste werkweek na de implementatie vervoerde De Lijn ongeveer 950.000 reizigers per dag, wat overeenkomt met een gemiddelde weekdag. 

klachten

Sinds 15 november zijn er 4.942 klachten geregistreerd over Hoppin, voornamelijk in de eerste dagen na de opstart. De Lijn neemt deze feedback serieus en integreert zowel reacties van chauffeurs als lokale besturen in haar dagelijkse operationele monitoring. Er is ook al actie ondernomen om capaciteitsproblemen op te lossen en er is overleg met scholen en lokale besturen.

Naast de aanpassingen in het reguliere net, ging ook het flexvervoer van start, de opvolger van de belbus. Dit flexvervoer is uitgebreider dan het oude aanbod, met een groter bereik en meer beschikbare uren. Tot nu toe zijn er 38.263 reservaties gemaakt voor ritten tot eind januari, wat neerkomt op 45.834 reizigers. Ongeveer 75% van deze reservaties gebeurt via de Hoppin-app of website.

Lees ook  Tien dagen feest: stad Gent garandeert toegankelijkheid tijdens feesten

Deze grote stap in de mobiliteit van Vlaanderen, onder de vlag van Hoppin, is een belangrijk moment in de geschiedenis van openbaar vervoer in de regio. De Lijn toont aan dat ze klaar is voor de toekomst met een duurzaam, efficiënt en klantgericht openbaarvervoernetwerk.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron