Economie

Bedrijven

 • Gratis meereizen in Utrecht toegelicht op Taxi Expo

  Zijn taxibedrijven bezig met beurzen en innovatie?

  Halflege hallen en opvallende afwezige exposanten op vakbeurzen zijn geen goede signalen voor veel sectoren. Ook taxibedrijven kunnen binnenkort naar de vakbeurs te Houten. Taxi Expo is hét event voor taxi-ondernemers en opdrachtgevers. Taxi Expo bestaat uit een vakbeurs, workshops en het Nationaal Congres Contractvervoer. De thema’s voor de beurseditie van dit jaar zijn divers. 

  Zo heeft voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer Bertho Eckardt het over de stand van zaken doelgroepenvervoer post-corona. Henk van Gelderen (AIM) gaat het gesprek aan over hoe het doelgroepenvervoer efficiënter kan ingericht worden met behoud van kwaliteit. Jan Troost heeft het, als ervaringsdeskundige, over de vervoersbehoefte van de gebruiker en waar die tegenaan lopen.

  De belangstelling voor vervoer door vrijwilligers neemt toe. Marieke Boon en Femke Nannes stellen de vraag of dat broodroof is of een kans voor de sector? Hoe dan ook, de huidige tijd vergt aanpassing van aanbestedende diensten en inschrijvers. Advocaat & Adviseur Tim Robben heeft het tijdens de Taxi Expo over onzekerheden tijdens de uitvoeringsfase van een aanbesteding.

  Procesmanager vernieuwing doelgroepenvervoer Bas Witte van de provincie Utrecht wil het met de aanwezigen hebben over de integratie doelgroepenvervoer en OV. Vanaf november dit jaar mogen WMO-pashouders van Regiotaxi Utrecht hier gratis mee reizen. De procesmanager licht deze pilot toe, in het totaal van het programma, en vertelt wat er bij de uitvoering van de proef komt kijken.

  Taxi Expo Houten

  Uit een rondvraag blijkt wel dat veel bedrijven nu met andere dingen bezig zijn. Het nijpende tekort aan chauffeurs noodzaakt veel ondernemers om zelf achter het stuur te zitten van de taxi. Weinig of geen tijd voor het bezoeken van beurzen of workshops. Na twee jaar ellende is het nu ‘aanpoten‘ in de taxisector om uitgestelde betalingen terug te betalen. Daarbij komt dat de economische situatie iets veranderd is. We zitten in een dikke energiecrisis.

  innovatie

  Toch is er vooralsnog geen reden voor paniek. Minder drukte heeft ook z’n voordelen. Ondernemers die wel de tijd vinden om een vakbeurs te bezoeken, kunnen wellicht uitgebreider aandacht schenken aan wat exposanten op de beurs aanbieden. Alhoewel investeringen binnen de sector op een laag pitje staan ontbreekt het niet aan innovatie. Maar elke medaille heeft twee kanten.

  Taxi Expo ‘22 vindt plaats op 6 oktober 2022 in Expo Houten.

Vakbond

 • Spanning tussen vakbond en werkgevers Zorgvervoer en Taxi

  Zelfs met gierende personeelstekorten lijken werkgevers niet bereid met verbeteringen te komen.

  Afgelopen vrijdag ging een delegatie van de FNV, samen met de CNV, weer in gesprek met de werkgevers om te onderhandelen over de nieuwe CAO Zorgvervoer en Taxi. Dit waren de eerste onderhandelingen sinds de zomer en gezien de stijgende inflatie, hadden ze één prioriteit: financiële zekerheid  voor de leden creëren. De bonden geven aan dat, door de torenhoge energierekeningen en dure boodschappen, het al lang niet meer mogelijk is om rond te komen voor veel van hun leden, zelfs met alle extra uren.

  eisenpakket

  De onderhandelingen zijn in mei begonnen zijn met een stevig eisenpakket van 18 punten ter verbetering van de nieuwe CAO. Na 6 onderhandelingsrondes geven de vakbonden aan weinig beweging vanuit de werkgevers te ervaren. Zelfs met gierende personeelstekorten lijken werkgevers niet bereid met verbeteringen te komen. FNV ervaart deze houding als dat werkgevers niet zien dat een goede CAO noodzakelijk is om nieuwe collega’s aan te trekken en belangrijker nog, om ze binnen te houden.

  doorschuiven

  Daarom kwamen ze vrijdag met een voorstel in een poging een stap richting de werkgevers te zetten. De bonden zijn bereid een groot aantal punten op te schuiven naar de onderhandelingen van volgend jaar. Maar alléén als de werkgevers met de volgende kernpunten over de brug komen. Een automatische prijs compensatie (APC) zodat de lonen jaarlijks worden verhoogd en de koopkracht niet meer achteruitloopt.

  De APC voor de cao 2023 willen zij als volgt inzetten: een minimumloon van €14 per uur waar €14 de eerste loontrede in het nieuwe loongebouw wordt en alle andere treden meestijgen. Bij ziekte willen de bonden vanaf de eerste dag 100% doorbetaling en het afschaffen van wachtdagen. Wat arbeidstijd betreft wil men een gelijke behandeling van arbeidstijd voor rijdend en niet rijdend personeel.

  Om de druk op te voeren organiseren ze een CAO strategiebijeenkomst op zaterdag 1 oktober voor FNV leden.

  Ook bij de werkgevers staan alle signalen op rood. Gelet op het overleg met de vakbonden van afgelopen week werd besloten de KNV klankbordgroep vergadering om te zetten naar een formele algemene ledenvergadering van KNV Zorgvervoer en Taxi. Gezien de laatste ontwikkelingen is het van groot belang dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan deze algemene ledenvergadering en de branchevereniging een ruim door de leden gedragen standpunt kan innemen.

  acties

  Werkgevers bieden 8% loonsverhoging en zijn hiermee nog steeds 7% verwijderde van minimaal €14 per uur.  Tevens houden ze vast aan de huidige loondoorbetaling bij ziekte. Dit houdt voor de bonden nog steeds een strafkorting op het loon van de leden in wanneer die ziek zijn. Ook betekent dit dat wachtdagen waarbij men geen loon ontvangt intact blijven.

  Werkgevers willen ook dat de oude verloonde tijd weer terug komt in de cao waarbij er maximaal 6 onderbrekingen mogen plaatsvinden op standplaats met een ongelimiteerde tijd. Dit houdt in dat als er geen ritten zijn voor een chauffeur het geen betaalde tijd wordt. Om de druk op te voeren organiseren ze een CAO strategiebijeenkomst op zaterdag 1 oktober voor FNV leden.