Prorail

Emissieloos en innovatief is de toekomst van perronwerkzaamheden bij Prorail

De vernieuwing stopt niet bij het perron zelf. Ook het perronmeubilair krijgt, waar nodig, een update. Prorail streeft naar zo emissieloos mogelijk werken bij grootschalig onderhoud en perronwerkzaamheden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het ProRail Perron Programma, dat onlangs de raamovereenkomst ‘Duurzame Opwaardering Perrons’ heeft gegund. Een opmerkelijke primeur in de

Standpunten Europese Commissie betreffende het hoofdrailnet bekend gemaakt

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat nu voor een complexe uitdaging. De brief van de Europese Commissie onderstreept het belang van een transparante, eerlijke en competitieve marktwerking voor het Nederlandse Hoofdrailnet. De Europese Commissie (EC) heeft onlangs een brief gericht aan het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betreffende hun