Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Bonden en ProRail bereiken onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao.

Vertegenwoordigers van FNV Spoor, CNV, VHS Railprofessionals en ProRail hebben een belangrijk onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao van ProRail. Deze uitkomst wordt na de zomervakantieperiode voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Als de leden instemmen met dit resultaat, zal de nieuwe cao met terugwerkende kracht ingaan per 1 juli 2024. De vakbonden en ProRail hebben afgesproken om hun achterban vandaag, donderdag 4 juli, te informeren.

puzzelen

Het onderhandelingsresultaat was niet eenvoudig te bereiken en vergde veel inspanning van alle betrokken partijen. Vanaf het begin was duidelijk dat er creatief gepuzzeld moest worden om tot een akkoord te komen. De gesprekken waren constructief en er werd veel informatie uitgewisseld. Er zijn afspraken gemaakt over verschillende inhoudelijke onderwerpen, waaronder verduurzaming, roosteren, inclusieve arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Een van de grootste uitdagingen tijdens de onderhandelingen was het onderwerp loon. Er bestond een aanzienlijk verschil tussen de eisen van de vakbonden en het openingsbod van ProRail. ProRail heeft de verantwoordelijkheid om het spoor betaalbaar te houden voor Nederland, wat beperkte financiële ruimte met zich meebrengt. Dit betekende dat er compromissen moesten worden gesloten. Uiteindelijk wisten zowel de vakbonden als ProRail naar elkaar toe te bewegen. ProRail geeft aan dat zij tot de maximale grens van hun financiële ruimte zijn gegaan.

ProRail beschouwt het onderhandelingsresultaat als een gezamenlijke overbrugging van onderlinge verschillen. Het resultaat biedt houvast, houdt rekening met inflatie en speelt in op de maatschappelijke rol van ProRail.

(Tekst loopt door onder de foto)
Prorail dienstwagen
Foto: Prorail dienstwagen

De kernpunten van het onderhandelingsresultaat zijn onder meer een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025 en een structurele loonsverhoging per 1 juli 2024 van 4,2 procent, met een minimum verhoging van 260 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Gemiddeld stijgen de lonen met 5 procent. De aan de cao-lonen gerelateerde vergoedingen worden per 1 juli 2024 met 4,2 procent verhoogd.

Lees ook  NS en ProRail: inzetten op veiligheid tijdens zomerse onderhoudswerkzaamheden

DUO

De vergoedingen voor het werken op onregelmatige tijden worden met 5 procent verhoogd en de studieschuld bij DUO kan worden afgelost vanuit het IKB-saldo, met een maximaal bedrag van 1.500 euro. De mogelijkheid om maximaal twee christelijke feestdagen in te ruilen voor andere religieuze of culturele feestdagen naar keuze.

Roosterwijzigingen in een basisrooster op rustdagen of niet te werken dagen vóór het uitbrengen van het 28-dagen roosteren, vinden altijd in overleg plaats. Ook wordt een pilot gestart op een aantal locaties om te kijken of alle wijzigingen in het basisrooster in overleg kunnen worden gedaan.

overleg

De afgelopen twee maanden hebben de vakbonden en ProRail intensief met elkaar overlegd en vele opties verkend. Er is goed naar elkaar geluisterd en vanuit wederzijds vertrouwen gesproken. Gezien de verschillende wensen, belangen en de beperkte financiële ruimte moesten er keuzes worden gemaakt. Niemand heeft het volle pond gekregen, maar er ligt nu een realistisch en maakbaar onderhandelingsresultaat. Dit resultaat bevat een groot aantal verbeteringen en koopkrachtcorrectie, terwijl het spoor betaalbaar blijft.

De vakbonden kunnen nu deze afspraken voorleggen aan hun leden. De gemaakte afspraken zijn vergelijkbaar met andere recent afgesloten cao’s, wat aangeeft dat er een solide basis is gelegd voor de toekomst van ProRail en haar medewerkers. De komende tijd zal duidelijk worden of de leden van de vakbonden instemmen met het resultaat, wat uiteindelijk zal leiden tot de definitieve invoering van de nieuwe cao.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Snelheid HSL opnieuw omlaag: reizigers langer onderweg
CDT