KNV

RIVM-advies voor zorgvervoer leidt tot problemen

Nu Nederland weer opengaat dreigen ondernemers in het zorgvervoer te weinig capaciteit te hebben om aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. Op dit moment mag namelijk maar maximaal twee derde van een zorgvervoervoertuig gebruikt worden. De capaciteitsbeperkende maatregel is gebaseerd op een advies van het RIVM.  Adviezen voor beperkte bezetting zijn door

Teksten cao Zorgvervoer en Taxi gereed

Eind vorig jaar kwamen de sociale partners in het zorg- en taxivervoer een nieuwe cao overeen. De afgelopen weken werd gewerkt aan het definitief maken van de nieuwe cao-teksten. Deze teksten zijn nu gereed en vastgesteld door de cao-partijen CNV Vakmensen, FNV Taxi en Koninklijk Nederlands Vervoer Zorgvervoer en Taxi.