OV

Slimme en duurzame mobiliteit in regio Foodvalley

Regio Foodvalley geeft een vervolg aan het Mobiliteitsconvenant dat op 30 september 2019 werd ondertekend door overheden, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en ondernemers. Het convenant bevat afspraken om met elkaar te werken aan duurzame mobiliteit door het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fietsgebruik en gebruik van het openbaar vervoer. Regio Foodvalley werkt, samen

Gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden

Veel ouderen onder ons hebben het financieel niet makkelijk, velen van hen krijgen alleen een AOW-uitkering zonder pensioen en dat is echt geen vetpot. Zeker nu bijvoorbeeld de benzineprijzen, energiekosten en boodschappenkosten flink omhoog zijn gegaan is het moeilijk rondkomen. Veel ouderen kunnen geen gebruik maken van het openbaar vervoer