Colofon

PITANE.BLUE is het gratis internetmagazine over alle vormen van mobiliteit, personenvervoer en Mobility as a Service. Elke dag gaat onze redactie tot het uiterste om de beste journalistiek voor u te maken. Wij verzamelen online nieuws, onderzoeken, meningen, interviews en wetenswaardigheden.

Wij hebben de ambitie de meest waardevolle bron van informatie voor Nederland en Vlaanderen te zijn wanneer het om mobiliteit gaat. Streven naar objectiviteit wil niet zeggen dat we kleurloos zijn in onze journalistieke keuzes of commentaren. We zijn ervan overtuigd dat het algemeen belang het beste gediend is met economische vooruitgang.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Pitane B.V.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

COPYRIGHT

Pitane B.V. behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Bezoekers van deze site mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pitane B.V., ook niet via een eigen netwerk.

Privacy en journalistieke rechten.

Wanneer u meer informatie wenst over ons privacy beleid of AVG en journalistieke rechten bezoek dan de betreffende pagina’s.

Verantwoordelijke uitgever

Redactie Pitane Blue Media
Pitane B.V.
Marinus van Meelweg 12
5657 EN Eindhoven

Telefoon redactie: +3140-7440235
Kamer van Koophandelnummer: 17117270
BTW-nummer: NL808347688B01

Hoofdredacteur

Gerrit Saey – lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Adverteren:

Wanneer u wenst te adverteren op onze website, stuur ons een mailtje naar redactie@pitane.blue.

RSS feed 

Via volgende link kunt u gebruik maken van onze RSS feed.

Foto materiaal

Shutterstock.com / Depositphotos.com (tenzij anders vermeld).

Persberichten

Persberichten die u wil plaatsen bestemd voor de redactie van pitane.blue kunt u per email verzenden aan e-mail: pers@pitane.blue