Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Alle 342 Nederlandse gemeenten en de 3 bijzondere gemeenten doen mee aan de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland!

De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland is weer in volle gang, en het is belangrijker dan ooit dat iedereen in Nederland kan deelnemen aan het dagelijks leven. Mensen met een beperking ervaren vaak obstakels in hun omgeving, en daarom is het van cruciaal belang dat gemeenten een actieve rol spelen in het verbeteren van de toegankelijkheid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert deze verkiezing om aandacht te vestigen op de inspanningen van gemeenten en om van elkaar te leren.

Uit een lange lijst van deelnemende gemeenten zijn er tien door naar de tweede ronde: Eersel, Hardenberg, Hengelo, Noordenveld, Oude IJsselstreek, Rotterdam, Sittard-Geleen, Tubbergen, Valkenswaard en Westerkwartier. Deze zomer zullen Geheime Gasten deze gemeenten bezoeken om hun toegankelijkheid te beoordelen. Daarnaast wordt er input verzameld van de gemeenten zelf en van lokale ervaringsdeskundigen. De bevindingen worden in augustus gepubliceerd, waarna het publiek vanaf september kan stemmen op hun favoriet uit de top tien om mee te bepalen welke gemeenten doorgaan naar de finale.

De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland staat dit jaar onder leiding van Leonard Geluk, directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Geluk, die de vakjury voorzit, benadrukt het belang van toegankelijkheid voor alle inwoners van Nederland. “Als juryvoorzitter maak ik gebruik van de brede kennis en ervaringsdeskundigheid van de andere juryleden. Want beleid van de overheid is pas geslaagd als de mensen waarvoor je het maakt daar ook tevreden over zijn. Dat geldt ook voor toegankelijkheid,” zegt hij.

inclusiviteit

Toegankelijkheid houdt in dat iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, gebruik kan maken van voorzieningen en deel kan nemen aan de samenleving. Dit betreft onder andere openbare toiletten, websites en scholen. Sinds de invoering van het VN-verdrag Handicap in 2016 is Nederland verplicht om inclusiviteit te bevorderen. Veel gemeenten hebben sindsdien stappen ondernomen om hun toegankelijkheid te verbeteren, maar er is nog veel werk te doen.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), is een van de leden van de vakjury. Soffer zet zich dagelijks in voor de emancipatie en participatie van ruim twee miljoen mensen met een beperking of chronische aandoening. “Ik zal met een kritische blik kijken naar hoe het met de toegankelijkheid van gemeenten gesteld is. Mijn focus zal liggen op de mate waarin er volgens het VN-verdrag Handicap wordt gewerkt: of en hoe mensen met een beperking betrokken worden bij het inclusiebeleid in hun gemeente,” zegt Soffer. De Alliantie VN-verdrag, bestaande uit Ieder(in), LFB, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Per Saldo, werkt samen om de stem van mensen met een beperking sterker te maken.

Ook Guusje ter Horst, voormalig bestuurlijk aanjager van het programma Doe Onbeperkt Mee bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, neemt deel aan de vakjury. Ter Horst benadrukt het belang van een Lokale Inclusie Agenda: “Gemeenten hebben een belangrijke rol in het toegankelijk maken van onze samenleving. Op het moment heeft ongeveer 50% van de Nederlandse gemeenten een Lokale Inclusie Agenda. Goede voorbeelden van gemeenten die al een agenda hebben, helpen daar extra bij.”

(Tekst loopt door onder de foto)
VNG

De medewerkers van de gemeente Stein zijn ook nog altijd trots op het winnen van de verkiezing. Alle medewerkers sluiten hun e-mails af met de een extra regel in hun handtekening: ‘wij zijn de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’.

“De verkiezing winnen heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp toegankelijkheid nog meer leeft binnen de gemeente. Bij zowel bestuurders, ambtenaren als leden van onze klankbordgroep merken we dit. De titel maakt ambitieus, opent deuren en geeft makkelijker ruimte om capaciteit vrij te maken binnen de organisatie.”

Romke de Vries, voormalig rechter en de eerste blinde rechter van Nederland, brengt zijn jarenlange ervaring mee naar de jury. Hij heeft dagelijks ervaren hoe belangrijk gemeentelijke inzet is voor de toegankelijkheid van de samenleving. “Ik merk dagelijks hoe belangrijk de inzet van gemeenten is voor de toegankelijkheid van onze samenleving, zowel fysiek, als digitaal en sociaal,” aldus De Vries.

Cas Wolters, bekend van het televisieprogramma Heel Holland Bakt en zelf doof, zet zich als ervaringsdeskundige in voor een inclusieve samenleving. “In het dagelijks leven geef ik les op een basisschool in Roermond. Elke dag zie ik hoe flexibel, maar ook kritisch kinderen zijn. Ik hoop dat inwoners gemeenten met dezelfde kritische blik hebben beoordeeld,” vertelt Wolters.

De verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland is meer dan een competitie; het is een kans voor gemeenten om van elkaar te leren en te groeien in hun toegankelijkheidsbeleid. Door te focussen op inclusie en toegankelijkheid dragen gemeenten bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht beperkingen. De uitslag van deze verkiezing zal niet alleen de winnaars in het zonnetje zetten, maar hopelijk ook dienen als inspiratiebron voor andere gemeenten om hun toegankelijkheid te verbeteren.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla