Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Ondanks de zorgvuldig geplande fasen van de werkzaamheden aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven, zorgt de situatie voor fietsers voor aanzienlijke problemen.

De Anthony Fokkerweg in Eindhoven ondergaat momenteel grootschalige werkzaamheden, een belangrijke stap in de aanleg van de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV3). Deze lijn is cruciaal voor het verbeteren van de verbindingen in het noordwesten van de stad, waaronder naar Eindhoven Airport, de Brainport Industries Campus (BIC) en het bedrijventerrein GDC.

uitkijken

Fietsers worden vaak onverwacht geconfronteerd met afgesloten fietspaden, rioleringsbuizen langs de randen, modder en stalen platen die het werkverkeer toegang geven tot de aangrenzende terreinen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, zelfs voor hulpdiensten die midden in de spits door de afgesloten weg met loeiende sirene in tegenovergestelde richting hun weg vervolgen over het fietspad, dit tot grote verrassing van nietsvermoedende fietsers.

“Het moet niet veel gekker worden,” zegt Janny, die voor een afgesloten Boschdijk staat omdat het fietspad abrupt ophoudt. “Alles loopt uit, wat een zooi hier deze werkzaamheden.” Gedupeerden steken dan maar te voet 10 meter verderop de levensgevaarlijke weg over met de scooter of fiets aan de hand. Een verkeersregelaar roept hen na dat oversteken verboden is en gebaart dat ze moeten omrijden via de GGZE aan de Dr. Poletlaan. Dit betekent een ongevraagde omleiding van ruim een kilometer om de Marathonloop of de Achtse Barrier te bereiken.

De situatie voor automobilisten is niet veel beter. Voor de afgesloten Anthony Fokkerweg richting de luchthaven is een omleiding beschikbaar, maar deze leidt dwars door een woonwijk in Acht. Bij het volgen van die omleiding passeren bestuurders een groot verbodsbord dat ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ aangeeft, wat zorgt voor een dilemma voor zoekende automobilisten. Dit leidt tot verwarring en frustratie onder de weggebruikers.

Lees ook  NS en ProRail: inzetten op veiligheid tijdens zomerse onderhoudswerkzaamheden
(Tekst loopt door onder de foto)
Boschdijk
Foto: © Pitane Blue - werkzaamheden kruispunt Boschdijk

De werkzaamheden aan de krusing Anthony Fokkerweg met de Boschdijk in Eindhoven zorgen midden in de spits voor onverwachte afsluitingen van fietspaden, zonder verdere signalisatie. Dit heeft geleid tot chaotische en gevaarlijke situaties voor fietsers.

Sinds 27 juni is de Anthony Fokkerweg afgesloten vanaf de Boschdijk tot aan de Cor Gehrelslaan. Deze afsluiting duurt tot 12 juli en gedurende deze periode worden automobilisten omgeleid via alternatieve routes, die duidelijk worden aangegeven met gele verkeersborden. De werkzaamheden omvatten onder andere bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en de aanpassing van kruispunten om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

afsluiting

Na deze eerste fase volgt een nog ingrijpendere afsluiting van 12 juli tot 15 juli, waarbij het gehele kruispunt van de Anthony Fokkerweg en de Boschdijk wordt afgesloten. In deze periode kunnen automobilisten alleen via de Boschdijk en de Vredeoord de stad in- en uitrijden, terwijl verkeer vanaf de A2/N2 wordt omgeleid via de Achtseweg Zuid. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en efficiënt uit te kunnen voeren.

De aanleg van HOV3 is een essentieel onderdeel van de plannen om Eindhoven klaar te maken voor toekomstige groei. De stad ondergaat een sterke economische ontwikkeling, en de verwachting is dat het aantal werknemers in de regio bijna zal verdubbelen. Dit maakt de noodzaak van een efficiënt openbaar vervoersnetwerk alleen maar groter. HOV3 zal zorgen voor een directe verbinding tussen belangrijke werkplekken en het bestaande HOV-netwerk, wat niet alleen de druk op het wegverkeer moet verminderen, maar ook een positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit.

De impact van de werkzaamheden is merkbaar voor de bedrijven en instellingen langs de Anthony Fokkerweg. Hoewel hulpdiensten normaal gezien altijd toegang zullen hebben tot de afgesloten wegen, worden bezoekers en werknemers van bedrijven in dit gebied geadviseerd om alternatieve routes te nemen en rekening te houden met extra reistijd. Dit kan enige ongemakken veroorzaken, maar is noodzakelijk om de lange termijn voordelen van een verbeterde infrastructuur te kunnen realiseren.

Lees ook  COA: hotels in Eindhoven kiezen massaal voor opvang vluchtelingen

HOV3

Deze werkzaamheden zijn niet op zichzelf staand, maar maken deel uit van een bredere inspanning om de infrastructuur van Eindhoven te verbeteren en de stad voor te bereiden op toekomstige groei. Naast de HOV3 zijn er verschillende andere projecten in uitvoering, zoals de aanleg van snelfietsroutes en de bouw van nieuwe infrastructuur voor elektrische voertuigen. Deze initiatieven zijn cruciaal om de mobiliteit en leefbaarheid in de stad te waarborgen.

De voortgang van de werkzaamheden wordt nauwlettend gevolgd, en de gemeente Eindhoven communiceert regelmatig updates om bewoners en bedrijven op de hoogte te houden. De positieve effecten van deze verbeteringen zullen op de lange termijn duidelijk zichtbaar zijn in een beter bereikbaar en duurzamer Eindhoven.

De komende maanden zullen uitdagend zijn voor het verkeer in Eindhoven, maar de voordelen die HOV3 en de andere infrastructurele projecten zullen bieden, maken deze tijdelijke ongemakken meer dan de moeite waard. Met een efficiënter openbaar vervoernetwerk en verbeterde wegen, fietspaden en voorzieningen voor elektrische voertuigen, zal Eindhoven beter uitgerust zijn om de verwachte groei en de daarmee gepaard gaande mobiliteitsbehoeften op te vangen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla