Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het proces om tot de voordracht van Teeven te komen, begon in het voorjaar toen een gezamenlijke vertrouwenscommissie werd ingesteld.

De besturen van KNV Zorgvervoer & Taxi en Busvervoer Nederland hebben besloten Fred Teeven voor te dragen als voorzitter van beide verenigingen, evenals als voorzitter van KNV. Dit nieuws werd vandaag per e-mail aan de leden bekendgemaakt door Carlo Cahn, directeur van KNV. Teeven, een voormalige politicus met aanzienlijke ervaring in Den Haag en Brussel, is unaniem voorgedragen door een gezamenlijke vertrouwenscommissie die sinds het voorjaar op zoek was naar een geschikte kandidaat.

De voordracht van Teeven moet nog formeel worden goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergaderingen van beide sectorverenigingen, die in november plaatsvinden. Als de leden instemmen, zal Teeven vervolgens in december worden voorgedragen als voorzitter van de Federatie KNV, waarover de ledenraad van KNV zal beslissen.

De huidige voorzitter, Bertho Eckhardt, zal in november zijn voorzittersrol overdragen. “Hoewel de zomer net begonnen is, leek het mij goed om u alvast op de hoogte te brengen van deze voordracht. Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u alvast een mooie zomer,” aldus Carlo Cahn in zijn mededeling aan de leden.

politiek

Fred Teeven is geen onbekende naam in de Nederlandse politiek. Hij was staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Zijn achtergrond en netwerk in zowel Den Haag als Brussel worden gezien als waardevolle troeven voor de rol van voorzitter bij KNV, een federatie die zich inzet voor de belangen van de vervoerssector in Nederland.

Lees ook  Ursula von der Leyen: nieuwe focus op e-fuels en digitalisering

Het proces om tot de voordracht van Teeven te komen, begon in het voorjaar toen een gezamenlijke vertrouwenscommissie werd ingesteld. Deze commissie had de taak een geschikte kandidaat te vinden die de belangen van beide sectorverenigingen goed kon vertegenwoordigen. Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam Fred Teeven als de meest geschikte kandidaat naar voren.

Tijdens de algemene ledenvergaderingen in november zullen de leden van KNV Zorgvervoer & Taxi en Busvervoer Nederland hun stem uitbrengen over de voordracht van Teeven. Als deze positief uitvalt, volgt in december de formele voordracht als voorzitter van de Federatie KNV. Dit proces onderstreept de zorgvuldigheid en transparantie waarmee de besturen te werk zijn gegaan om een nieuwe voorzitter te selecteren.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bertho Eckhardt
Foto: © Pitane Blue - voorzitter KNV Bertho Eckhardt

Bertho Eckhardt, de huidige voorzitter, heeft aangegeven de voorzittershamer(s) in november over te dragen. Zijn vertrek markeert het einde van een periode waarin hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de vertegenwoordiging van de vervoerssector in Nederland. Carlo Cahn benadrukte in zijn e-mail aan de leden het belang van deze overgang en de noodzaak om tijdig te communiceren over de voorgenomen veranderingen binnen de organisatie.

ervaring

Fred Teeven staat bekend om zijn daadkracht en ervaring in de politiek. Zijn benoeming wordt gezien als een strategische zet om de invloed en effectiviteit van KNV verder te versterken. Met zijn uitgebreide kennis van politieke processen en zijn netwerk binnen de overheid, wordt verwacht dat hij de belangen van de vervoerssector op een krachtige manier zal kunnen behartigen.

In november zullen de leden van KNV Zorgvervoer & Taxi en Busvervoer Nederland niet alleen beslissen over de toekomst van hun nieuwe voorzitter, maar ook over de richting waarin hun sector zich zal ontwikkelen. De komst van Teeven wordt gezien als een positieve stap vooruit, waarbij zijn leiderschap en ervaring cruciaal zullen zijn voor de toekomstige successen van de vereniging.

Lees ook  Aanbesteding: CZ drukt zorgvervoerders in het nauw met lage tarieven

VEB

Het beoogde voorzitterschap is niet de enige nieuwe voorzittershamer voor Teeven. Op 25 juni draagt Jan Kuipers de voorzittershamer van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) over aan Fred Teeven. Kuipers gaf sinds 2014 leiding aan de brancheorganisatie, die in die periode groeide van 350 tot zo’n 950 leden en partners. Onder zijn leiderschap heeft de VEB aanzienlijke stappen gezet in de professionalisering en uitbreiding van de beveiligingssector. Kuipers heeft met zijn visie en toewijding de basis gelegd voor een sterke en samenwerkende brancheorganisatie.

Fred Teeven, die nu het stokje overneemt, is al geruime tijd actief binnen de VEB. De vereniging maakte in 2012 voor het eerst kennis met Teeven, toen hij als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gastspreker was tijdens het 25-jarig jubileumfeest in Slot Zeist. Zijn betrokkenheid en passie voor de veiligheidssector hebben hem sindsdien een vertrouwde en gerespecteerde figuur binnen de vereniging gemaakt.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDT