Print Friendly, PDF & Email
DVDP

De toespraak van wethouder Melanie van der Horst op de KNV-bijeenkomst lichtte een tipje van de sluier op over de complexiteit en de richting die Amsterdam inslaat.

De jaarlijkse bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Vervoerders (KNV) in Den Haag, een moment waarop leden en genodigden bijeenkomen om het nieuwe jaar in te luiden, werd dit jaar verrijkt met de aanwezigheid van wethouder Melanie van der Horst van Amsterdam. Haar toespraak, gericht op de professionals uit diverse sectoren van de branchevereniging, bood een unieke kijk op de visie van Amsterdam op mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

Wethouder van der Horst benadrukte de noodzaak om verder te kijken dan de vaak gehoorde stereotypen over Amsterdam. Ze erkende dat de perceptie buiten de stadsgrenzen soms beperkt is tot simplistische beelden, en spoorde aan tot een meer genuanceerde blik. “Met een half beeld is het ook makkelijk dat karikaturen blijven hangen en om af te geven op die rare eigenwijze Amsterdammers,” verklaarde ze. Deze uitspraak onderstreept de complexiteit van stedelijke mobiliteitskwesties en de verschillende interpretaties die deze kunnen oproepen.

gedragsverandering

De wethouder sprak over de diverse meningen over Amsterdam, variërend van vergelijkingen met Sodom en Gomorra tot lof die de stad boven Parijs stelt. Ze benadrukte echter dat er een gedragsverandering nodig is, die in strijd kan zijn met hoe mensen hun vrijheid ervaren. “Een beleving die soms op gespannen voet staat met de stad die we willen zijn, een stad waar u, de mens, centraal staat. Niet de snelheid, maar de aandacht voor de omgeving en niet de vrijheid van sommige, maar de vrijheid van iedereen,” aldus van der Horst.

Een belangrijk moment voor Amsterdam en de mobiliteitssector was de Weesperknip, een maatregel die afgelopen jaar veel aandacht trok. De wethouder benadrukte dat Amsterdam streeft naar een balans tussen doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Ze verduidelijkte dat een autoluwe stad niet hetzelfde is als een autovrije stad. Dit is een cruciaal onderscheid, vooral gezien de afhankelijkheid van veel mensen van autovervoer, waaronder logistiek transport en personen met een fysieke beperking.

Lees ook  Aanbesteding: CZ drukt zorgvervoerders in het nauw met lage tarieven

Deze jaarlijkse bijeenkomst van KNV markeert niet alleen een nieuw jaar in de vervoerssector, maar biedt ook een platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën die essentieel zijn voor de toekomst van mobiliteit in Nederlandse steden en daarbuiten.

De uitdagingen en oplossingen in stedelijke mobiliteit zijn complex en vereisen een zorgvuldige afweging van verschillende belangen. Wethouder van der Horst’s toespraak bij de KNV-bijeenkomst lichtte een tipje van de sluier op over deze complexiteit en de richting die Amsterdam inslaat. Haar benadering, waarbij de mens centraal staat en niet de snelheid of individuele vrijheid, is een reflectie van een bredere trend in stedelijke ontwikkeling en mobiliteitsbeheer.

(Tekst loopt door onder de foto)
Melanie van der Horst

In haar toespraak legde wethouder Melanie van der Horst van Amsterdam de nadruk op de uitdagingen en kansen in de taxisector. Ze erkent dat de sector turbulente tijden doormaakt, maar benadrukt ook het fundamentele belang van taxi's in het stedelijke vervoersnetwerk van Amsterdam.

Vanaf dit jaar is er een belangrijke verandering in het beleid: touringcars mogen alleen nog de binnenstad in met een speciale ontheffing. Dit maakt deel uit van een bredere strategie om de verkeersdruk in het centrum te verminderen en tegelijkertijd de toegankelijkheid en het comfort van het openbaar vervoer voor reizigers te verbeteren. Van der Horst gaf aan dat er speciale overstappunten zijn ingericht waar reizigers gemakkelijk kunnen overstappen van de touringcar op het openbaar vervoer. Deze locaties zijn zo ontworpen dat ze een gastvrije ontvangst bieden, wat de algehele reiservaring verbetert.

Een andere significante ontwikkeling die de wethouder aanhaalde, is de overeenkomst die eind vorig jaar is gesloten met de sector over emissievrij touringcarvervoer tegen 2030. Deze afspraak weerspiegelt de groeiende inzet voor milieuvriendelijk vervoer en de ambitie van Amsterdam om voorop te lopen in de transitie naar duurzamere vervoersmiddelen. De wethouder prees de sector voor haar inspanningen en de bereidheid om deze belangrijke stap te zetten.

Lees ook  Tien dagen feest: stad Gent garandeert toegankelijkheid tijdens feesten

Verder vermeldde van der Horst het project ‘Digitale Regie op Openbare Ruimte’, opgezet in samenwerking met marktpartijen. Dit project richt zich op het vinden van slimme oplossingen voor de toegang van voertuigen zoals touringcars en vrachtverkeer in de stad. Dit initiatief is een voorbeeld van hoe technologie en innovatie kunnen bijdragen aan een efficiënter en duurzamer stadsverkeer.

taxisector

“Taxi’s horen bij Amsterdam, zoals de grachten en bruine kroegen,” stelt van der Horst, waarmee ze de iconische status en de cruciale rol van taxi’s in de stad onderstreept. Ze zijn niet alleen een essentieel onderdeel van het vervoerssysteem vanwege hun bijdrage aan de toegankelijkheid van de stad, maar vormen ook een belangrijke aanvulling op tijden en plekken waar het openbaar vervoer beperkter is.

Een van de belangrijkste initiatieven die de wethouder aankondigde, is de ontwikkeling van grote netwerkkaarten in samenwerking met de taxibranche. Deze kaarten zijn bedoeld om taxichauffeurs te ondersteunen in hun werk, door hen beter inzicht te geven in de stadsstructuur en verkeersstromen. Dit zou niet alleen de efficiëntie van de taxidiensten kunnen verbeteren, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening aan passagiers.

Verder benadrukte van der Horst het belang van uniforme regelgeving voor zowel de opstapmarkt als de bestelmarkt binnen de taxisector. Ze kijkt uit naar de evaluatie van de Wet personenvervoer 2000 door het rijk, in de hoop dat deze zal leiden tot snelle en effectieve landelijke regelgeving. Dit zou kunnen helpen om de sector te stabiliseren en te zorgen voor een eerlijker en transparanter kader voor alle betrokkenen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET