Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Douane draagt zendingen met invoerbestemming opnieuw binnenbrengen over aan de NVWA.

Export van dierlijke producten naar het Verenigd Koninkrijk en de consequenties van retourzendingen naar Nederland vormen een steeds vaker voorkomende uitdaging voor Nederlandse exporteurs. Sinds de brexit zijn er nieuwe regels en procedures ingevoerd voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU), wat een directe impact heeft op de export van producten zoals vlees, kaas en vis.

Het proces begint wanneer zendingen met dierlijke producten aan de Britse grens worden geweigerd. Dit kan om diverse redenen gebeuren, variërend van onjuiste papieren tot niet-naleving van de Britse importregels. Zodra een zending wordt teruggestuurd naar de EU, en in dit geval Nederland, wordt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken. De NVWA is verantwoordelijk voor de inspectie van elke zending die via Nederland de EU binnenkomt.

Voor dergelijke retourzendingen bestaat een vastgestelde procedure. De kern van deze procedure is dat de eigenaar van de zending bepaalde stappen moet ondernemen om zijn goederen terug te krijgen in de EU. Allereerst moet de zending vooraf worden aangemeld bij de NVWA. Dit is een essentiële stap, omdat zonder deze aanmelding de zending niet opnieuw de EU mag binnenkomen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het Verenigd Koninkrijk (VK) kan zendingen met dierlijke producten (zoals vlees, kaas en vis) om allerlei redenen aan de grens weigeren en terugsturen naar de Europese Unie (EU).

Daarnaast is het noodzakelijk dat het exportcertificaat bij de zending aanwezig is. Dit certificaat is een bewijs dat de goederen oorspronkelijk uit de EU komen. Zonder dit certificaat is het voor de autoriteiten moeilijk te bepalen of de goederen aan de EU-standaarden voldoen.

Lees ook  Sterke familiebanden en technologie: het geheim achter Bongers Expeditie

Een ander belangrijk document is de non-manipulatieverklaring. Deze verklaring is een garantie dat de zending onder toezicht van autoriteiten is geweest en niet gemanipuleerd is tijdens het transport. In het VK wordt dit toezicht bijvoorbeeld uitgevoerd door de Britse douane of de veterinaire autoriteit Defra.

Gezien de complexiteit van deze processen raadt de NVWA bedrijven die niet bekend zijn met de importprocedures van dierlijke producten in de EU aan om gebruik te maken van een douane-agent of een expediteur. Deze professionals kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij het navigeren door de regelgeving en het zorgen voor een soepele doorstroom van de goederen. Voor het vinden van dergelijke experts kunnen bedrijven terecht bij brancheorganisatie FENEX.

Deze situatie benadrukt de uitdagingen waarmee Nederlandse exporteurs worden geconfronteerd in de nasleep van de brexit. Het is van cruciaal belang dat bedrijven zich bewust zijn van de veranderende regels en hun processen dienovereenkomstig aanpassen om verstoringen in hun handelsactiviteiten te minimaliseren. Deze procedure beschrijft hoe de NVWA de controle uitvoert voor wederinvoer in de EU van oorspronkelijk uit de EU afkomstige producten van dierlijke oorsprong.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron