Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het deelplatform Baqme, bekend om zijn verhuurdienst van elektrische bakfietsen in stedelijke gebieden, heeft onlangs zijn activiteiten in Gent en Nederland opgeschort.

Terwijl de Nederlandse bakfietsenfabrikant Babboe in eigen land al weken onder vuur ligt, maken ook klanten in België zich grote zorgen en zit Babboe nu ook in de problemen in Vlaanderen. De Nederlandse producent roept de bakfietsmodellen nu uit onderzoek blijkt dat de veiligheid van de modellen City, City E, Mini en Mini E niet kan worden gegarandeerd. De recente zorgen rondom Babboe bakfietsen, waarbij sprake is van framebreuk bij diverse modellen, roepen vragen op over de veiligheidseisen waaraan dergelijke voertuigen moeten voldoen. 

FOD

De terugroepactie, die wordt overzien door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie in België, toont de actieve rol van overheidsinstanties in het beschermen van consumenten tegen defecte of potentieel gevaarlijke producten. De FOD Economie heeft de bevoegdheid om in te grijpen en de terugroeping van producten te verplichten indien dit nodig wordt geacht voor de veiligheid van de consument. Deze maatregel biedt een extra laag bescherming, waarbij de overheid kan optreden als een onafhankelijke partij om de belangen van de consument te waarborgen.

Nu rijst de vraag over de bescherming van consumenten na het verstrijken van de garantietermijn. Lien Meurisse, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, biedt helderheid over deze kwestie tijdens een uitzending van het VRT-programma WinWin op Radio2, waarin de regels omtrent verborgen gebreken en de verantwoordelijkheid van de fabrikant worden besproken.

Wanneer de garantietermijn verstreken is, kunnen consumenten zich inderdaad beroepen op de regelgeving rond verborgen gebreken. Deze regelgeving stelt dat als een consument kan aantonen dat een product een structureel gebrek had op het moment van aankoop, hij of zij recht heeft op compensatie. Meurisse verduidelijkt: “Het lijkt ons aannemelijk dat het breken van de as van een bakfiets een structureel gebrek is, maar het blijft aan de rechter om daarover een uitspraak te doen.” Dit impliceert dat consumenten, in geval van verborgen gebreken, slechts een korting of een terugbetaling kunnen eisen van de fabrikant, afhankelijk van de ernst van het gebrek en de impact ervan op de functionaliteit van het product.

Lees ook  Veiligheid: ransomware-aanval treft toeleverancier van Cambio

Deze wet beschermt consumenten door te verzekeren dat producten voldoen aan de verwachtingen van veiligheid en kwaliteit. Wanneer een product deze verwachtingen niet waarmaakt en daardoor schade veroorzaakt, kan de fabrikant juridisch verantwoordelijk worden gehouden.

Verder benadrukt Meurisse de Wet Productaansprakelijkheid, die fabrikanten aansprakelijk stelt voor schade veroorzaakt door gebrekkige producten. "De producent is met andere woorden aansprakelijk wanneer zijn product niet de veiligheid biedt die je mag verwachten en daardoor schade veroorzaakt."

(Tekst loopt door onder de foto)
Babboe
Foto: © Pitane Blue - Babboe

Het stopzetten van de verkoop en de terugroepactie zijn ingrijpende maatregelen die niet alleen wijzen op de potentieel ernstige gevolgen van productdefecten, maar ook op het belang van strenge veiligheidsnormen en controles. Dit incident werpt licht op het bredere vraagstuk van productveiligheid binnen de industrie van kindervervoermiddelen en de noodzaak voor continue evaluatie en verbetering van veiligheidsprotocollen.

Baqme

Het deelplatform Baqme, bekend om zijn verhuurdienst van elektrische bakfietsen in stedelijke gebieden, heeft onlangs zijn activiteiten in Gent en Nederland opgeschort. Deze beslissing is genomen in het licht van nieuwe veiligheidsrichtlijnen en volgt op de terugroepactie van Babboe, de producent van de elektrische bakfietsen die door Baqme worden gebruikt.

In Gent kunnen de deelbakfietsen van het platform Baqme tijdelijk niet meer gehuurd worden. De fietsen zijn geleverd door een Nederlandse producent, daar zijn veiligheidsproblemen opgedoken. Er waren in Gent nog geen incidenten, maar het platform wil geen risico nemen.

Baqme, dat sinds 2022 actief is in Gent, heeft tot op heden geen incidenten met hun fietsen in de stad gemeld. Desondanks heeft het platform besloten geen enkel risico te nemen met betrekking tot de veiligheid van zijn gebruikers. Deze voorzichtige benadering weerspiegelt een groeiend bewustzijn en prioriteit voor consumentenveiligheid binnen de deeleconomie. In reactie op de terugroepactie en de opgeschorte activiteiten, is Baqme momenteel op zoek naar alternatieve leveranciers voor zijn verhuurvloot. Deze stap is indicatief voor de dynamische aard van de deelvervoersector, waarin bedrijven snel moeten kunnen reageren op veiligheidsproblemen en veranderende marktomstandigheden.

Lees ook  Europa: Malik Azmani pleit voor betere treinverbindingen en meer concurrentie

Deze wet beschermt consumenten door te verzekeren dat producten voldoen aan de verwachtingen van veiligheid en kwaliteit. Wanneer een product deze verwachtingen niet waarmaakt en daardoor schade veroorzaakt, kan de fabrikant juridisch verantwoordelijk worden gehouden.

Het stopzetten van de verkoop en de terugroepactie zijn ingrijpende maatregelen die niet alleen wijzen op de potentieel ernstige gevolgen van productdefecten, maar ook op het belang van strenge veiligheidsnormen en controles. Dit incident werpt licht op het bredere vraagstuk van productveiligheid binnen de industrie van kindervervoermiddelen en de noodzaak voor continue evaluatie en verbetering van veiligheidsprotocollen.

Stint

Dit incident doet onvermijdelijk denken aan de problematiek rondom de Stint, het voertuig dat na een tragisch ongeval in 2018 van de Nederlandse wegen werd gehaald. In het hart van de controverse staat de essentiële verwachting dat transportmiddelen voor de jongste en meest kwetsbare gebruikers – onze kinderen – aan de hoogste veiligheidsnormen moeten voldoen. Fabrikanten van dergelijke voertuigen, zoals Babboe met zijn bakfietsen, worden geconfronteerd met de complexe taak om innovatieve, duurzame en vooral veilige oplossingen te bieden voor het groeiende probleem van kindervervoer.

Anders dan de Stint, die onder strikte Europese regelgeving valt en een typegoedkeuring vereist voordat het de openbare weg op mag, vallen Babboe bakfietsen van de Amersfoortse bakfietsenfabrikant niet onder de CE-markering. Dit betekent dat deze bakfietsen geen typegoedkeuring nodig hebben om gebruikt te worden. Dit roept vragen op over de mate van veiligheidstests en eisen waaraan deze bakfietsen voorafgaand aan hun marktintroductie worden onderworpen. Hoewel de zaak rond de Stint illustreert dat zelfs met een typegoedkeuring niet alle risico’s uitgesloten zijn, benadrukt het wel de waarde van een kritische, voorafgaande beoordeling van producten.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron